Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Feliks
Nazwisko: Rudnicki
Miejsce urodzenia: Piastów
Data urodzenia: 20-11-1926
Imię ojca: Adam
Imię matki: Izabela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Rudnicki figuruje w materiałach obejmujących arkusze ewidencyjne członków podziemia niepodległościowego (nr II-33676 t. XII poz. 2346 z dnia 17.10.1945), którzy ujawnili się na mocy amnestii z roku1945. IPN Ka 014/552 t. 12 (II-33676).
Teczka zawiera materiały administracyjne. S. Rudnicki figuruje w teczce pt. "Materiały dotyczące adwokatury" obejmującej m.in. dane pracowników Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wg stanu na dzień 01.04.1951. IPN Ka 032/91 (99/3) t. 1 cz. 2.
Według zapisu ewidencyjnego na karcie E-14 sporządzonego przez PUBP w Bielsku Białej w dniu 17.10.1951 - Stanisław Rudnicki w okresie okupacji członek AK ps. "Lis", w powojennej rzeczywistości "niepewny politycznie". Rejestrowany przez PUBP w Bielsku Białej w związku z nawiązaniem kontaktu z ambasadą USA w 1951 roku. Materiały rozpracowania zarchiwizowano pod nr 109628/II/55, a następnie zniszczono. 2 karty ewidencyjne E-14, dziennik archiwalny do nr 109628 d.WUdsBP w Krakowie.
Zapis na karcie ewidencyjnej B-8 z Biura "B" MSW z dnia 11.10.1984. Stanisław Rudnicki został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW w związku z kontaktem z pracownikami ambasady RFN w Warszawie 2 karty B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Judym" (nr. rej 44915) prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydz. III SUSW, założona w celu rozpracowania nielegalnej organizacji „Społeczna Komisja Zdrowia” działającej m.in. w środowisku pracowników służby zdrowia. Stanisław Rudnicki występuje w sprawie jako jeden z figurantów . Od 1980 r. S. Rudnicki był sędzią w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Był jednym z inicjatorów powstawania NSZZ „Solidarność” w SN. Po 1980 r. wystąpił z PZPR. Działalność związkowa i wystąpienie z partii przyczyniła się do zwolnienia z pracy. Był doradcą prawny w Społecznej Fundacji "Solidarności" - nieformalnej grupie działaczy opozycji wywodzących się ze środowiska służby zdrowia. IPN BU 0258/388 (II-10186) t. 2.
Z zapisów dziennika rejestracyjnego MSW (nr rej 111054) oraz kart ewidencyjnych E-16 wynika, że Stanisław Rudnicki był objęty "Zabezpieczeniem Operacyjnym". Rejestracji w dniu 18.07.1989 dokonał Wydział III Departamentu II MSW. 24.10.1989 zrezygnowano z prowadzenia sprawy, materiały zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono. Dziennik rejestracyjny MSW do poz 111054, 2 karty ewidencyjne E-16.
.