Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Kopaczewski
Miejsce urodzenia: Majdan Brzezicki
Data urodzenia: 25-05-1918
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Sprawozdania dekadowe i okresowe o stanie pracy agenturalno-operacyjnej kierownictwa WUBP Lublin. A. Kopaczewski występuje jako Komendant ps. "Lew" oddziału lotnego w Piaskach. IPN Lu-055/4 (24/6)
Materiały ewidencyjne "Antoni Kopaczewski w okresie okupacji należał do AK, gdzie był dowódcą plutonu żandarmerii. Po wyzwoleniu został dowódcą oddziału WiN działającego na terenie powiatu Lublin i Krasnystaw w okresie od marca 1945 do września 1946. Posługiwał się pseudonimem >LEW<. Dn. 8.09.1946 r. został zabity przez funkcjonariuszy UB". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta operacyjne Rozpracowanie członków AK-WiN. A. Kopaczewski występuje w doniesieniu informatora ps. "Zemsta" z dn. 30.08.1945: ">LEW< otrzymał awans na starszego sierżanta". IPN Lu-043/25 (14/25)
Akta operacyjne Rozpracowanie członków AK-WiN należących do Rejonu 3 pod dow. Edwarda Grabińskiego ps. "Proch" działających w latach 1945-1946 na terenie powiatu lubelskiego. A. Kopaczewski ps. "Lew" był dowódcą oddziału lotnego należącego do Rejonu 3. IPN Lu-09/517 (II/1245)
Akta śledcze Akta w sprawie przeciwko członkom oddziału A. Kopaczewskiego ps. "Lew" działającego na terenie powiatu Lublin i Krasnystaw. Dn. 8.09.1946 w Kolonii Ignasin koło Fajsławic funkcjonariusze PUBP Lublin przeprowadzili operację likwidacyjną grupy "Lwa", w wyniku której A. Kopaczewski wraz z innymi członkami oddziału zostali zabici. IPN Lu-011/838 (III/5619)