Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Czeczot
Miejsce urodzenia: Pawęzów
Data urodzenia: 02-06-1937
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Czeczot 17.10.1974 został zarejestrowany pod numerem 8680 do Sprawy Obiektowej (SO) „Zapora” (nr rej. 6285) przez Wydział II KSMO w Warszawie. Rejestracji dokonano na podstawie pisma z Wydz. II KWMO w Krakowie informującego o fotografowaniu przez Jana Czeczota w dn. 2.09.1974 jednostki wojskowej zlokalizowanej w Tarnowie. Wyrejestrowany 31.07.1990 "z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: karta EO-4-A, EO-4/73, EO-4/77, ZSKO.
.