Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr
Nazwisko: Świątecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-08-1958
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Szef Kancelarii Senatu RP Kancelaria Senatu RP 03-12-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Świątecki jako świadek występuje w aktach śledztwa nr D-60/73, prowadzonego w latach 1973-74 przez Wydz. Śledczy KSMO w sprawie znieważenia w kwietniu 1973 „symbolu międzynarodowego ruchu robotniczego w osobie Włodzimierza Lenina”. Dziennik archiwalny SUSW działu III, poz. 2338, dziennik archiwalny mikrofilmów SUSW działu 3, poz. 2338. Akta o sygn. IPN BU 01205/20 (2338/III), mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/20 (2338/3).
Akta paszportowe (EAGA 101639). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Akt paszportowych o sygn. (EAGA 101639) nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 1082/19 zarządzenie z dnia 01.04.2020 r. dotyczące Piotra Świąteckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.