Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Zawady Dw.-Maków Maz.
Data urodzenia: 05-06-1949
Imię ojca: Antoni
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Dąbrowski (wraz z 4 innymi osobami) został objęty śledztwem Biura Śledczego MSW w związku ze swoją działalnością jako były członek "Solidarności". W okresie od stycznia do marca 1983 w Warszawie i Szczecinie był zaangażowany w kolportaż nielegalnych wydawnictw, zawierających "treści i sformułowania poniżające naczelne organy PRL". Aresztowany 15.03.1983 (zarzuty postawiono 16.03.1983) i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy ustawy o amnestii 05.06.1983. Wg zapisu kartotecznego z 20.08.1984, materiały zostały zarchiwizowane i złożone w archiwum Wydziału "C" MSW do nr. 7400/III. IPN 01255/454 (7400/3) mikrofilm.
Materiały o sygnaturze IPN BU 482/21 to akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dot. Stanisława Dąbrowskiego, podejrzanego o przestępstwo z artykułu 270 paragraf 1 w związku z artykułem 273 paragraf 2 kk - przewożenie celem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw poniżających naczelne organa PRL w Warszawie i Szczecinie od stycznia do 14 marca 1983 . Aresztowany 15.03.1983, zwolniony na mocy ustawy o amnestii 05.06.1983 IPN BU 482/21 (70).
Stanisław Dąbrowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) na okres od 21.03.1983 do 21.03.1985. Zastrzeżenie wniesiono w związku z działalnością S. Dąbrowskiego, polegającą na "przewożeniu celem rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa zawierające w swej treści sformułowania poniżające naczelne organa PRL". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego z zasobu Biura Paszportów MSW. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Stanisław Dąbrowski 22.04.1983 został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Katedra" (nr 26119) przez Wydział II KWMO w Szczecinie. Powodem rejestracji była przynależność do "nielegalnej organizacji". Materiały sprawy zostały przejęte przez Wydział III-1 i zarchiwizowane 20.01.1984 pod sygn. 15205/II. Akta wybrakowano, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiałów o sygn. 15205/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.