Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Jan
Nazwisko: Dąbek
Miejsce urodzenia: Świdwin
Data urodzenia: 09-07-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Waldemar Dąbek po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został internowany do Ośrodka Odosobnienia w Iławie na podstawie decyzji nr 94 Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z 17.12.1981 z uwagi na wrogi stosunek do władz administracyjnych i politycznych PRL, a także jako były Przewodniczący KZ NSZZ “Solidarność” w PHZ Wopławki i propagator poglądów antysocjalistycznych. Zwolniony z internowania 29.04.1982 na podstawie decyzji nr 61 Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z 29.04.1982. IPN Bi 71/188, IPN Bi 065/277, IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1.
Zarejestrowany 19.05.1982 przez Wydział IV KWMO w Olsztynie pod numerem 13649 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. “Karol” jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność”. Prowadzenie kwestionariusza przekazano następnie do RUSW w Kętrzynie, zakończono 21.12.1989, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1361/II. Materiały o sygn. 13617/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.