Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Aleksandria
Data urodzenia: 30-01-1914
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Zawadzki został zarejestrowany 28.05.1969 przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 4840 jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim i podejrzani o taką działalność. Objęty inwigilacją jako pracownik umysłowy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożono w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 118/IV. IPN BU 0201/111 (118/IV) k. 205-206, 609-611.