Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 23-09-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Jabłoński został zarejestrowany 07.01.1982 pod numerem KR 25670 przez Wydział V KWMO w Krakowie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Lis". Rozpracowywany jako były pracownik etatowy Sekcji Kultury Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska oraz uczestnik strajku, zorganizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego, w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina w Krakowie. Z uwagi na zmianę miejsca pracy przez T. Jabłońskiego KE krypt. "Lis" przekazano według właściwości 13.10.1982 Wydziałowi III-1 KWMO w Krakowie. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/258 (16802/II).
Na podstawie materiałów KE krypt. "Lis" przekazanych z Wydziału V KWMO w Krakowie rozpracowanie T. Jabłońskiego jako b. pracownika ZR NSZZ "Małopolska" NSZZ "Solidarność" było prowadzone przez Wydział III-1 KWMO\WUSW w Krakowie w okresie od 27.10.1982 do 28.02.1986. Został zarejestrowany 27.10.1982 pod numerem KR 26671 do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Jabłoń". Rozpracowanie zakończono i materiały KE krypt. "Jabłoń" skomasowano z materiałami KE krypt. "Lis" i złożono 18.03.1986 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16802/II. Akta KE 16802/II zniszczono 09.10.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm 16802/II. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/258 (16802/II).
Tadeusz Jabłoński występuje w materiałach administracyjnych Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami NSZZ "Solidarność". Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12080 t. 9 (15952/II).
.