Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Stanisław
Nazwisko: Sawczyński
Miejsce urodzenia: Brody
Data urodzenia: 09-06-1928
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:

urodzony/a 08- 06-1928

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. „Podziemie” prowadzonej przez KPMO we Wschowej, dot. organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem S. Sz. ps. „Młot”. W aktach znajdują się materiały dotyczące rozpracowania ww. organizacji i jej działalności. Michał Sawczyński występuje wśród jej członków. IPN Po 024/80/1-3 (80/II).
Michał Sawczyński został objęty postępowaniem śledczym, prowadzonym przez PUBP w Lesznie w latach 1950-1951 w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem S. Sz. ps. „Młot”. IPN Po 04/1962/1 (11460/III).
Michał Sawczyński został zatrzymany 19.04.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Lesznie i tymczasowo aresztowany 25.04.1950 pod zarzutami przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem S. Sz. ps. „Młot”, od kwietnia do maja 1946. W maju 1946 miał dokonać zamachów na funkcjonariuszy MO, żołnierzy armii radzieckiej i członków PPR oraz posiadać broń bez zezwolenia. Akt oskarżenia sporządzono 01.11.1950. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze na sesji wyjazdowej w Lesznie z 28.02.1951, Michał Sawczyński został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Obrońca skazanego wniósł skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego 05.03.1951. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy postanowienia z 12.04.1951 złagodził Michałowi Sawczyńskiemu wyrok do 3 lat pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 01.04.1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze darował Michałowi Sawczyńskiemu resztę kary i nakazały zwolnić z więzienia. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze na mocy postanowienia z 29.10.2001 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 28.02.1951. IPN Po 150/2 (Sr. 103/51, Sr. 621/50, Sr. 33/50).
Akta Sprawy Ewidencyjnej dot. Michała Sawczyńskiego, założonej przez PUdsBP w Wołowie. Michał Sawczyński po wyjściu z więzienia podjął pracę w zakładach chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym. Jako były więzień został objęty działaniami operacyjnymi, które miały na celu sprawdzenie, czy nie podejmuje działalności uznanej za wrogą. Wobec nie stwierdzenia prowadzenia wrogiej działalności, sprawa została zamknięta 19.11.1956, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 83565/II. IPN Wr 024/5375 (83565/II).
„Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w woj. poznańskim” opracowane w Wydziale „C” KWMO w Poznaniu. Według informacji zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym, Michał Sawczyński należał do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem S. Sz. ps. „Młot” od kwietnia do 25.05.1946. W dn. 25.05.1946 zbiegł przed aresztowaniem i ukrywał się. 26.03.1947 częściowo ujawnił swą działalność przed Komisją Amnestyjną w PUBP we Wschowie. Został aresztowany 25.04.1950 przez PUBP w Lesznie. IPN Po 003/676/22 (723/IV).
Opracowanie nr 120 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. „Banda terrorystyczno-rabunkowa S. Sz. ps. >Młot<. Wschowa”. Według informacji zawartych w materiałach, Michał Sawczyński należał do organizacji „Młota” od kwietnia do maja 1946, w niu 25.05.1946 zbiegł przed aresztowaniem i ukrywał się na terenie województwa katowickiego. Ujawnił się częściowo 26.03.1947 przed PUBP we Wschowie. Za nieujawnienie całej działalności, został aresztowany i przekazany do dyspozycji PUBP w Lesznie 25.04.1950. IPN Po 05/268 (11460/III, 120).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze pt. „Faktologia. Reakcyjna organizacja bez nazwy. Powiat Wschowa. 1946 r.”. Michał Sawczyński występuje w kwestionariuszu osobowym jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem S. Sz. ps. „Młot”, działającej na terenie powiatu wschowskiego. Miał brać udział w napadach na funkcjonariuszy MO i członków PPR. IPN Po 060/119/27/1 (162/23 p. 1, charakterystyka nr 26).