Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jan
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Koźmin Wielkopolski
Data urodzenia: 21-12-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Jagodziński został objęty postępowaniem śledczym w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „AK-Zemsta”, działającej na terenie Krotoszyna. W organizacji występował pod pseudonimem „AS”. Został zatrzymany 14.06.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Krotoszynie, a tymczasowo aresztowany 16.04.1950. Na mocy aktu oskarżenia z 28.07.1950, Zdzisław Jagodziński został oskarżony o przynależność do organizacji o charakterze zbrojnym po nazwą „AK-Zemsta” od połowy grudnia 1949 do 13.06.1950, w której występował pod pseudonimem „As”. Organizacja miała na celu obalenie siłą ustroju PRL poprzez rozbijanie akademii, redagowanie i rozpowszechnianie ulotek o treści uznanej za antyrządową oraz nawoływanie do walki z ustrojem PRL. W/w sprawę zakończono w 1959 roku i materiały przekazano do archiwum pod sygnaturą 8188/III. IPN Po 04/1262/1 (8188/III).
Zdzisław Jagodziński został objęty postępowaniem karnym w związku z przynależnością do organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „AK-Zemsta”. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 20.09.1950, Zdzisław Jagodziński został uznany za winnego i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania od 13.06.1950. Na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 03.03.1954 wydanego na wniosek Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Poznaniu, zmniejszono Zdzisławowi Jagodzińskiemu wyrok do 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 08.03.1954 wydanego na wniosek Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Poznaniu, Zdzisław Jagodziński został warunkowo zwolniony z odbywania reszty zasądzonej kary i wypuszczony z więzienia 09.03.1954. IPN Po 75/3139 (Sr. 457/50, Pr.II 540/50).
Akta administracyjne KWMO w Poznaniu - „Pisma i ankiety dotyczące nielegalnych organizacji działających na terenie województwa poznańskiego”. Zdzisław Jagodziński figuruje na wykazie członków organizacji o charakterze zbrojnym jako członek organizacji „Zemsta” w latach 1949-1950. IPN Po 06/216/1 (293/1).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Poznaniu z 1973 roku pt. Nielegalna organizacja młodzieżowa „Zemsta”. Zdzisław Jagodziński występuje w organizacji jako członek organizacji o pseudonimie „As”. IPN Po 04/1262/2 (8188/III).
Opracowanie nr 3 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu z roku 1973 pt. Nielegalna organizacja młodzieżowa „Zemsta”, d-ca: Marian Kempiński, ps. „Dąb”. Koźmin, pow. Krotoszyn. Zdzisław Jagodziński figuruje w opracowaniu jako członek tajnej organizacji pod nazwą „Zemsta”. Miał uczestniczyć w rozbiciu akademii ku czci Józefa Stalina w Koźminie Wielkopolskim. IPN Po 05/154/1-2 (3).
„Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w województwie poznańskim” opracowane w Wydziale "C" KWMO w Poznaniu w 1974 roku. Zdzisław Jagodziński figuruje w kwestionariuszu osobowym jako członek organizacji podziemnej pod nazwą „Zemsta” od grudnia 1949. Miał on brać udział w rozbiciu akademii z okazji 70-tych urodzin Józefa Stalina w Koźminie Wielkopolskim. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Krotoszynie 13.06.1950. IPN Po 003/676/9 (723/IV).
.