Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Dziewiałtowicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 23-11-1942
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Mechanik”, nr rej. Sz 14803, prowadzona była przez Wydz. III KW MO Szczecin w okresie 14.07.1976 - 26.04.1977. Dotyczyła ona Grzegorza Dziewiałtowicza, zatrudnionego w Stoczni im A. Warskiego w Szczecinie, który podejrzany był o inspirowanie pozostałych pracowników na swoim wydziale do zorganizowania przerwy w pracy. Wcześniej, w maju 1971, nakłaniał pracowników swojego działu do uczestniczenia w „manifestacji żałobnej” w celu uczczenia ofiar „Wydarzeń Grudniowych". W 1972 roku podczas kampanii wyborczej do Sejmu PRL zrywał flagi państwowe, za co odpowiadał przed Kolegium Karno-Administracyjnym. Z w/w przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Za swoją działalność w dniu 1.08.1976 otrzymał wymówienie z pracy. Od tej decyzji Dziewiałtowicz odwołał się do Komisji Odwoławczej przy Prezydencie Szczecina. Komisja ta oddaliła jego wniosek o cofnięcie wypowiedzenia. Sprawę zakończono, a materiały zostały złożone do archiwum pod sygn. 10766//II. IPN Sz 0011/737 (10766/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Aktywni”, nr rej. Sz 10648, prowadzona przez Wydz. III KW MO Szczecin w okresie 23.03.1971 - 3.12.1974. Materiały dotyczą kontroli operacyjnej aktywnych działaczy w okresie "wypadków grudniowo-styczniowych" (Grudzień 1970, Styczeń 1971) w Stoczni im. A. Warskiego. Grzegorz Dziewiałtowicz wymieniony został na liście osób, które z uwagi na swoją "działalność antypaństwową” na terenie stoczni pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. W kwietniu 1971 nakłaniał pracowników ze swojego działu do uczczenia ofiar wydarzeń z grudnia 1970. W czasie pochodu 1-majowego miała się odbyć „manifestacja żałobna”, podczas której robotnicy mieli nieść flagi biało-czerwone przewiązane czarnymi wstążkami. W 1972 roku przed wyborami do Sejmu PRL na znak protestu przeciwko ówczesnej władzy zerwał flagi państwowe, za co odpowiadał przed Kolegium Karno-Administracyjnym w Szczecinie. SOR „Aktywni” zakończono 3.12.1974. Materiały zostały złożone do archiwum pod sygn. 5801//II. IPN Sz 009/476 t. 1 (5801/II).
.