Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Kolno
Data urodzenia: 03-10-1903
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia WUBP w Białymstoku z 1953 roku dotyczące śledztwa prowadzonego przeciwko Franciszkowi Dąbrowskiemu. Zatrzymany 11.11.1953 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 13.11.1953 przez Wydział Śledczy WUBP w Białymstoku, zakończone 30.11.1953 wydaniem postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem aktu oskarżenia. Franciszek Dąbrowski został oskarżony o to, że w okresie od lata 1947 do chwili zatrzymania 11.11.1953 na terenie wsi Dudy Puszczańskie gm. Łyse, pow. Kolno "usiłował przemocą zmienić ustrój PRL przynależąc w tym celu jako członek siatki terenowej" do grupy Hieronima Rogińskiego ps. "Róg’" i Mariana Borysa ps. "Czarny". Dnia 17.04.1951 na tym samym obszarze udzielał pomocy członkom tej grupy tj. Władysławowi Sadłowskiemu ps. "Twardy", Stanisławowi Grajko ps. "Mazur" oraz Stanisławowi Śledzikowi ps. "Huragan" do dokonania zamachu na przewodniczącego ZMP w Turośli. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku po zatwierdzeniu sporządzonego przez oficera śledczego WUBP W Białymstoku aktu oskarżenia przekazał sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. IPN Bi 07/1462/1-2 (2223/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 14.01.1954 (Sr 4/54) Franciszek Dąbrowski uznany winnym m.in. tego że od jesieni 1950 roku do 11.11.1953 roku na terenie wsi Dudy Puszczańskie, gm. Łyse, pow. Kolno udzielał kilkakrotnie pomocy w formie kwatery i wyżywienia członkom podziemia niepodległościowego. Skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 29.01.1954 nie uwzględnił skargi rewizyjnej złożonej przez obrońcę oskarżonego i utrzymał wyrok w mocy. Prokurator Wojewódzki w Opolu 4.05.1956 wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii, na mocy którego złagodzona została kara pozbawienia wolności o 1/3 do 8 lat pozbawienia wolności, skrócono czas, na który orzeczono utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 1 roku i 6 miesięcy oraz darowano karę przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 16.01.1958 wydał wyrok, na mocy którego złagodzona została ponownie wymieniona wyżej kara pozbawienia wolności o 1/2 do 4 lat pozbawienia wolności oraz ponownie skrócono czas, na który orzeczono utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 1 roku. Franciszek Dąbrowski w okresie od 13.11.1953 do 21.01.1958 przebywał w więzieniu w Białymstoku, we Wronkach oraz Raciborzu. Zwolniony z więzienia w Raciborzu 22.01.1958. IPN Bi 212/5345 (Sr 4/54) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, opisanego w charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 14.04.1976 dotyczy Franciszka Dąbrowskiego, pomocnika grupy podziemia niepodległościowego pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg". F. Dąbrowski został aresztowany 11.11.1953 przez PUBP w Kolnie i skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z 14.01.1954 na karę 12 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, opisanego w charakterystyce Nr 2. Kwestionariusz z 09.03.1977 dotyczy Franciszka Dąbrowskiego. W okresie od 1945 do 1947 na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem NZW. W czasie amnestii w 1947 roku nie ujawnił się przed PUBP. IPN Bi 019/91/1 (2/39).
.