Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Zimna
Data urodzenia: 25-10-1924
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze WUBP w Białymstoku z lat 1948-1949. Bronisław Jabłoński został zatrzymany 27.11.1948 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na podstawie postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo wszczęte 23.12.1948, zakończone 24.01.1949 sformułowaniem aktu oskarżenia. Bronisław Jabłoński został oskarżony o to, że na terenie wsi Zimna, gm. Turośl, pow. Kolno w okresie od lutego 1945 do chwili zatrzymania tj. 27 listopada 1948 "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" przynależąc w tym celu do końca kwietnia 1948 do organizacji podziemia niepodległościowego Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)oraz od końca kwietnia 1948 do chwili zatrzymania do organizacji podziemia niepodległościowego Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) oraz o to, że w odległości 300 m od swoich zabudowań przechowywał bez wymaganego zezwolenia broń palną. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. IPN Bi 07/937 (1696/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 22.12.1949 (Sr 517/49) Bronisław Jabłoński został uznany winnym m.in. tego, że w czerwcu i listopadzie 1948 roku we wsi Zimna udzielił pomocy członkom organizacji podziemia niepodległościowego Narodowe Siły Zbrojne "usiłując przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego" w ten sposób, że dostarczył środki czystości i odzież oraz przekazał żywność Stanisławowi Śledzikowi (ps. "Huragan") oraz Dominikowi Milewskiemu. Skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 15.06.1950 utrzymał wyrok w mocy. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 15.06.1954 wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii, na mocy którego złagodził karę pozbawienia wolności do 10 lat, a 15.03.1955 zwolnił warunkowo Bronisława Jabłońskiego z odbycia pozostałej części kary pozbawienia wolności, z utrzymaniem w mocy utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Bronisław Jabłoński w okresie od 07.01.1949 do 17.03.1955 roku przebywał w więzieniu w Białymstoku, Wronkach oraz Raciborzu. Został zwolniony 18.03.1955 z więzienia w Raciborzu. Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Białymstoku postanowieniem z 22.10.2001 (III Ko 108/01) stwierdził nieważność wyroku z 22.12.1949 wydanego przez WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/27979 (Sr 517/49).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, opisanego w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 21.04.1976 dotyczy Bronisława Jabłońskiego, pomocnika grupy podziemia niepodległościowego pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg". B. Jabłoński w marcu 1948 nawiązał kontakt z grupą i zadeklarował chęć współpracy w charakterze wywiadowcy pod ps. "Żbik". Udzielał grupie kilkakrotnie informacji o stanie zagrożenia na terenie podejmowanych przez nią działań. Aresztowany przez PUBP w Kolnie 27.11.1948. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 22.12.1949 został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta Wydziału "C" KW MO w Olsztynie zawierają kwestionariusze osobowe członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego okręg "Mazowsze", opisanego w Charakterystyce Nr 66. Kwestionariusz z 13.08.1982 dotyczy Bronisława Jabłońskiego. W okresie od 1946 do 1948 był członkiem NZW na terenie wsi Zimna, gm. Turośl, pow. Ostrołęka w batalionie Hieronima Rogińskiego ps. "Róg". IPN Bi 065/6/3 (777/IV).
Akta Wydziału "C" KW MO w Olsztynie zawierają kwestionariusze osobowe członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, opisanego w Charakterystyce Nr 29. Kwestionariusz z 6.07.1983 dotyczy Bronisława Jabłońskiego, członka grupy podziemia niepodległościowego pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg". B. Jabłoński w okresie od lipca do listopada 1948 był członkiem grupy tzw. "siatki cywilnej" na terenie wsi Zimna, gm. Turośl, pow. Kolno. Jego zadaniem było odbieranie meldunków od członka tej grupy Aleksandra Potasia ps. "Żuk" i dostarczanie ich członkowi grupy Henrykowi Zajkowi. Aresztowany w listopadzie 1948 roku przez PUBP w Kolnie. IPN Bi 065/38 (817/IV).
.