Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Narcyz
Nazwisko: Jakuć
Miejsce urodzenia: Woźna Wieś
Data urodzenia: 28-10-1926
Imię ojca: Brak danych
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Narcyz Jakuć ps. "Cybulski" od 4.05.1946 do 13.06.1946 należał do oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem ppor. Tadeusza Orłowskiego ps. "Or-Ot". Oddział ten "o zabarwieniu winowsko-peeselowskim" utworzony został w kwietniu 1946 na terenie gminy Pruska, pow. Szczuczyn działał niezależnie od innych organizacji podziemnych stawiając sobie za cel "walkę z władzą ludową". Śledztwo prowadzone przez WUBP Białystok wszczęto dnia 10.05.1946. Ww. został aresztowany 13.06.1946 przez PUBP w Grajewie w ramach akcji operacyjnej przeprowadzonej w miejscowości Sohojczyn-Borowy w celu rozbicia oddziału. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku dnia 27.06.1946. Śledztwo zakończono 28.06.1946. IPN Bi 07/389 (1076/III).
Wyrokiem Sądu Okręgowego ds. Doraźnych w Białymstoku z dnia 28.06.1946 Narcyza Jakucia uznano winnym, tego, że przynależał do nielegalnej organizacji dowodzonej przez T. Orłowskiego ps. "Or-Ot" oraz nielegalnie posiadał broń palną. Skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Zgodnie z telefonogramem z dnia 3.07.1946 Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano tego samego dnia na terenie Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Akt o sygn. DK 86/46 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa kryptonim "Karcz" prowadzona przez PUBP Grajewo w roku 1946 dotyczy rozpracowania członków oddziału pod dowództwem ppor. Tadeusza Orłowskiego ps. "Or-Ot" na terenie powiatu Grajewo. W materiałach znajduje się m. in. lista członków oddziału, na której znajduje się Narcyz Jakuć ps. "Cybulski". Natomiast zapis szefa PUBP w Grajewie o akcji operacyjnej z 13.06.1946 w m. Sohojczyn-Borowy informuje o likwidacji oddziału oraz aresztowaniu ww. IPN Bi 011/34/1 (173/IV).
Charakterystyka nr 49 oddziału dowodzonego przez ppor. Tadeusza Orłowskiego, ps."Or-Ot" działającego w roku 1946 na terenie powiatu Grajewo, Ełk i Augustów. Kwestionariusz osobowy sporządzony dnia 28.11.1978 przez Wydział "C" KW MO Białystok dotyczy Narcyza Jakucia ps. "Cybulski", który od 4.05.1946 na terenie pow. Szczuczyn należał do grupy podziemia niepodległościowego dowodzonej przez T. Orłowskiego ps. "Or-Ot". Ujęty 13.06.1946 przez PUBP Grajewo w czasie akcji operacyjnej w m. Sohojczyn-Borowy. Podczas akcji N. Jakuć miał stawiać czynny opór w wyniku czego został ranny. Dnia 28.07.1946 wyrokiem Sądu Okręgowego ds. Doraźnych w Białymstoku skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/15/1-2 (1/15).
.