Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Czarnecka
Nazwisko rodowe: Czarnecka
Miejsce urodzenia: Kowel
Data urodzenia: 01-03-1942
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Czarnecka figuruje w aktach kontrolnych śledztwa RSD 46/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie 15.12.1983-12.07.1984 dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<" na terenie Wrocławia. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście (sygn. akt 2 Ds 126/83) z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11404 (24662/III).
Akta tymczasowo aresztowanej Teresy Czarneckiej, osadzonej w okresie od 30.04. do 25.07.1984 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 18.04.1983 w związku ze sprawą 2 Ds 126/83. IPN Wr 50/137 (417).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad sprawą 2 Ds 126/83 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". W dniu 12.07.1984 Teresa Czarnecka została oskarżona m.in.: o to, iż "podejmowała działania w celu wywołania niepokoju publicznego polegające na kolportażu wydawnictw i emblematów >Solidarności Walczącej<". IPN Wr 33/318 (III Dsn. 99/83/Wr.VI).
Akta sądowe dotyczące działalności członków zdelegalizowanej "Solidarności”. Postanowieniem z dnia 25.07.1984 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna, na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984, umorzył postępowanie karne wobec ww. oraz uchylił zastosowany wobec niej areszt tymczasowy. IPN Wr 18/57 (II K 593/84).
Akta Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu dot. ogólnopolskiej akcji o krypt. "Brzoza III" mającej na celu "zneutralizowanie wpływów >Solidarności Walczącej<". Teresa Czarnecka występuje jako osoba, u której w dniu 10.04.1987, podczas przeszukania mieszkania ujawniono, szereg nielegalnych wydawnictw. IPN Wr 039/11584 t. 6 (24926/III).
.