Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Papis
Miejsce urodzenia: Nieznamierowice
Data urodzenia: 04-02-1933
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne M.Papis występuje w kontrwywiadowczej charakterystyce terenu Zduńskiej Woli za l. 1953-1963 jako prelegent Stowarzyszenia "PAX" z Wojewódzkiego Oddziału w Łodzi. IPN Ld pf 10/352 (371/X)
Akta administracyjne Materiały dot. Oddziału Stowarzyszenia "PAX" w Wieluniu za l. 1958-1964. M. Papis występuje jako osoba odpowiedzialna za pracę "PAX-u" na terenie pow. wieluńskiego z ramienia Oddziału Wojewódzkiego oraz jako referent na zjeździe księży zorganizowanym przez Oddział "PAX" w Wieluniu dn. 07.02.1962. IPN Ld pf 10/514 (602/X)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jako uczestnik zebrań w Kościele oo. Jezuitów w Łodzi. IPN Ld 047/413 (05963/2)
Osoba Zastrzeżona [OZ]/ Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Zarejestrowany jako OZ pod nr 21918 dn. 09.02.1971. Dn. 02.03.1971 zmieniono kategorię rejestracji na kTW. Zaniechano werbunku. Brak możliwości ustalenia powodu. Mat. o sygn. arch. 40099/I-K zniszczono w 1986. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak możliwości ustalenia powodu zainteresowania operacyjnego. Materiały zniszczono dn. 11.10.1989. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z 11.1981 z M. Papisem - działaczem "PAX-u" i dziennikarzem "Słowa Powszechnego". IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III)
Akta internowania Dokumenty dot. osób internowanych z woj. łódzkiego w l. 1981-1982. M. Papis został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 102 z dn. 13.12.1981 za to, że: "zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". IPN Ld pf 86/21 t. 8 (1360/III)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-23.12.1981 w Zakładzie Karnym w Łęczycy. Zwolniony decyzją nr 2 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dn. 23.12.1981. IPN Ld 23/12
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dot. M. Papisa. IPN Ld 0082/1 t. 6-8 (38604/I)
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dot. M. Papisa. IPN Ld 0082/51 (45264/I)
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dot. M. Papisa. IPN Ld 00123/666 (38998/1 mkf)