Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Szafranki
Data urodzenia: 12-11-1950
Imię ojca: Marian
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alfred Rutkowski zatrzymany 08.06.1987 w Kielcach (przeszukanie bagażu ujawniło sztandar z kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz 97 znaczków z napisem „Solidarność”) został obwiniony przez Wydział Śledczy WUSW Kielce o to, że „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego” i sporządzał transparenty oraz ulotki, tj. o czyn z art. 52 „a” § 1 pkt. 1 i 2 kw. W dniu 10.06.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Kielce skazało ww. na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł, a 03.07.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Kieleckim utrzymało w mocy orzeczenie I-szej instancji. IPN Ki 018/340.
Alfred Rutkowski jako osoba podejrzana „o prowadzenie wrogiej działalności politycznej”, został objęty kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Maszynista” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 08.07.1987 pod nr. rej. KA 64612 przez Sekcję V RUSW Jastrzębie-Zdrój. Kwestionariusz założono na podstawie informacji przekazanej przez WUSW Kielce w związku z zatrzymaniem i przeszukaniem ww. w dn. 08.06.1987 (ujawniono 97 znaczków z napisem „Solidarność”). Celem prowadzonej kontroli operacyjnej było „rozpoznanie motywów i pobudek działania”, utrzymywanych przez ww. kontaktów oraz „niedopuszczenie do rozwijania działalności antysocjalistycznej”. W toku sprawy ww. był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). KE krypt. „Maszynista” zakończono 11.02.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 20.09.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43530/II, 20.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (43530/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/3037 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/3037 (43530/II), IPN Ka 0169/1347 (43530/2) mikrofilm.
.