Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wincenty
Nazwisko: Mucha
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 11-02-1910
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Anastazja
Znany/a też jako:
Franciszek Żmudziński

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Kolumna" prowadzona przez Sekcję II Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. członków "WiN" (Wolność i Niezawisłość) w latach 1948-1949. Wincenty Mucha występuje w załączniku do planu agenturalnego rozpracowania jako "były kierownik pow. Brzeg starej sieci >Wolskiego< (...), były członek AK i WRN", który został tajnie zdjęty przez Wydz. III WUBP. IPN Wr 024/63 t. 1 (314/II).
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania założona 12.01.1948 przez PUBP w Brzegu na Wincentego Muchę i "grupę z nim utrzymującą łączność", w związku z podejrzeniem o działalność na rzecz WiN. W dniu 26.01.1948 ww. został zatrzymany, a następnie przekazany do Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu. Materiały złożono w archiwum pod nr. 1227/55, a następnie dołączono do akt 314/II. IPN Wr 024/63 t. 2 (314/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 12.12.1947 do 09.06.1948 przeciwko grupie osób, w tym Wincentemu Musze, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN" na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia przez of. śledczego i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/419 (1797/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 Wincenty Mucha został uznany winnym tego, iż "wspólnie z innymi członkami >WiN-u< usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego przez to, że od kwietnia do sierpnia 1946 r. był czynnym członkiem >WiN< jako kierownik rejonu Brzeg okręgu wrocławskiego tejże organizacji" oraz "działając na szkodę Państwa Polskiego gromadził i przekazywał wiadomości i dokumenty stanowiące tajemnicę państwową", i skazany na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 27.01.1948. Według kartoteki skazanych ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 i 1 we Wrocławiu (od 22.02.1949), Więzieniu w Rawiczu (od 02.03.1949), Ośrodku Pracy Więźniów w Sieradzu (od 14.07.1952) i Sikawie (od 22.11.1953), skąd został zwolniony 31.08.1955 na podstawie decyzji Rady Państwa z 17.08.1955, która zawiesiła na rok resztę "nieodcierpianej kary pozbawienia wolności". Postanowieniem o zastosowani amnestii z 24.05.1956 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu złagodził kary zasądzone przez WSR i uznał "wobec odbycia przez skazanego kary dalszy okres zawieszenia (...) jako bezprzedmiotowy". Dnia 27.03.1995 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Wincentego Muchy z 10.08.1948. IPN Wr 102/79-86 (Sr 613/48), IPN Wr 400/842.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji pn. >Wolność i Niepodległość< Okręgu Dolnośląskiego, działającej w latach 1945-46 na terenie Dolnego Śląska i innych województw (...)". Wincenty Mucha, ps. "Spytek" występuje jako kierownik rejonu WiN w Brzegu, kierownik powiatowy informacji. IPN Wr 049/6 (F-6).
.