Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rudnik
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 04-03-1899
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzone przez WUBP w Rzeszowie w sprawie działalności wywiadowczej na rzecz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na terenie powiatu rzeszowskiego, prowadzonego przeciwko Kazimierzowi Rudnikowi. Aresztowany 26.09.1946, a następnie oskarżony o przynależność do Brygady Wywiadowczej (BW) WiN, w ramach której zbierał informacje stanowiące tajemnicę państwową dot. działalności organizacji politycznych (PPR-u, PPS-u, SL i SD) i przekazywał je w formie miesięcznych sprawozdań. Miał też w swoim mieszkaniu przechowywać archiwum BW. Sprawę przekazano do sądu, a materiały złożono do archiwum do nru 11398 w dniu 28.12.1951. W dniu 29.07.1968 materiały przerejestrowano do nru 3609/III. IPN Rz 050/808 (3609/III).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie od 11.04.1947 do 26.09.1950 w sprawie przeciwko w/w. W dniu 17.05.1947 Kazimierz Rudnik został oskarżony o to, że będąc komornikiem Sądu Grodzkiego w Rzeszowie w okresie od maja 1945 do czerwca 1946 występując pod ps. "Gruby", gromadził i przekazywał w formie sprawozdań miesięcznych wiadomości stanowiące tajemnicę państwową dla Brygady Wywiadowczej (BW) dot. stosunków społeczno-politycznych na terenie miasta Rzeszowa. Ponadto przechowywał w swoim mieszkaniu archiwum wywiadu BW. Zasądzony wyrok odbywał w więzieniu w Rzeszowie (od dnia 19.07.1947), a następnie w więzieniu we Wronkach (od 30.07.1947). Zwolniony w dniu 26.9.1950. IPN Rz 108/2218 (Pr. 657/47).
Akta sprawy sądowej prowadzonej w okresie 26.09.1946 - 04.10.1950 przeciwko Kazimierzowi Rudnikowi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 03.07.1947 za przynależność do organizacji "mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego" skazany został na 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. Na podstawie amnestii karę więzienia skrócono o połowę. IPN Rz 107/509 (Sr.485/47).
Ww. występuje w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/4 (145).
Zapisy dot. Rudnika Kazimierza znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: Repertorium - księdze prowadzonej w okresie 02.01.1947 do 20.06.1947, Repertorium wykonania kar za rok 1947 w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz Skorowidzu prowadzonym za rok 1947. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/19, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/75.
Kazimierz Rudnik wymieniony jest w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie dot. więźniów skazanych przez sądy wojskowe w latach 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Jako więzień Centralnego Więzienia we Wronkach, Kazimierz Rudnik zarejestrowany został w Księdze głównej więźniów karnych prowadzonej za okres 1946-1947, Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych za lata 1946-1948, Skorowidzu alfabetycznym więźniów 1946-1947 oraz Skorowidzu więźniów za lata 1945-1950. W/w do Wronek przybył 30.07.1947 i odbywał tam zasądzony wyrok do dnia 26.09.1950. IPN Po 3/57, IPN Po 3/58, IPN Po 3/68, IPN Po 3/69.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Kazimierza Rudnika. Od września 1945 do września 1946 był członkiem Brygady Wywiadowczej (BW) WiN występując w jej strukturach pod pseudonimem "Gruby". Pełnił funkcje informatora - zbierał i przekazywał informacje dotyczące organizacji politycznych oraz przechowywał archiwum BW. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.