Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Józefiak
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 28-02-1956
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Ciepło” nr rej. 6104 prowadzona od 26.08.1980 do 27.11.1980 przez Wydz. III „A” KW MO w Toruniu, dotycząca odmowy podjęcia pracy przez kilku pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (WPEC) w Toruniu i wysunięcia przez nich postulatów dotyczących spraw płacowych i socjalnych. Ryszard Józefiak, brygadzista w oddziale sieci, zarejestrowany do sprawy 09.10.1980 pod nr 6269, przechodzi w meldunku z 15.09.1980 i w notatce służbowej z 13.09.1980 jako pracownik czynnie zainteresowany powołaniem NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu. Związek zawodowy został powołany 19.09.1980. W związku z tym, sprawę postanowiono zakończyć poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych, a materiały złożono 27.11.1980 do archiwum pod sygn. 584/II. IPN By 081/349 (584/II).
Dokumentacja akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. „Gotowość” prowadzonej od 21.08.1980 do 10.01.1983 przez Wydz. II/ III/ III „A”/ IV/ Śledczy KW MO w Toruniu, dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego. Materiały zawierają plany działania jednostek MO i SB w ramach operacji „Lato 80”, wykaz dokumentów dotyczących przygotowań do stanu wojennego przeznaczonych do zniszczenia, wykazy osób przewidzianych do internowania, plany internowania, plan działań specjalnych w sprawie kryp. „Wrzos” dotyczącej zmiany składów osobowych komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i składów osobowych Zarządu Regionu, wykaz pracowników obsługujących osobowe źródła informacji, akcja „Wiosna” dotycząca planów internowania, wykaz miejsc akcji grup operacyjnych. Ryszard Józefiak figuruje w „Planie realizacji internowania wytypowanych osób z terenu województwa toruńskiego” sporządzonym w trzech egzemplarzach 04.02.1981, 30.06.1981 i 19.09.1981 oraz w „Wykazie osób przewidzianych do izolacji z terenu województwa toruńskiego - rejon Toruń” sporządzonym 03.02.1981. IPN By 466/1 (156/82).
.