Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Genowefa
Nazwisko: Rusinowska
Nazwisko rodowe: Rusinowska
Miejsce urodzenia: Otmuchów
Data urodzenia: 02-01-1950
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Genowefa Rusinowska 11.09.1984 została zarejestrowana pod nr. 30107 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kurier" (o tym samym nr. rejestracyjnym), prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Opolu od 02.07.1984, początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Sprawa dot. audycji w Radiu Wolna Europa, w której opisywano obchody pierwszomajowe w roku 1982 i 1983 w Otmuchowie. Genowefa Rusinowska była jedną z osób podejrzanych o przekazanie informacji RWE. Prowadzenie sprawy zakończono 07.05.1986, a jej akta złożono do archiwum pod sygn. 12179/II. IPN Wr 065/1099 (12179/2) mikrofilm.
Dnia 01.12.1986 Genowefa Rusinowska została zarejestrowana pod nr. rejestracyjnym 32612 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Filmowcy" (nr rej. 32038) założonej 02.04.1986 przez Sekcję V RUSW w Nysie w związku z pozyskaniem informacji, iż "w Otmuchowie w budynku zakupionym przez miejscowy kler (...) odbywają się spotkania byłych działaczy >Solidarności<". Ww. była uczestnikiem powyższych spotkań, przeprowadzono z nią rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Prowadzenie sprawy zakończono 05.12.1986 w związku ze stwierdzeniem, iż spotkania "nie miały podłoża wrogiej działalności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 12302/II. IPN Wr 065/1177 (12302/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Dama" prowadzonej przez Grupę Operacyjną Zwiadu WOP w Nysie w latach 1986-1987 dot. osoby podejrzewanej o rozpowszechnianie na terenie Paczkowa "nielegalnych wydawnictw sygnowanych m.innymi przez Agencję Wydawniczą Solidarności Walczącej we Wrocławiu". W aktach zachowały się wyciągi z informacji TW ps. "Jan" z 1983 i 1985 roku dot. Genowefy Rusinowskiej. W notatce służbowej z 09.07.1986 ze spotkania Zastępcy Szefa ds. SB w RUSW w Nysie i Kierownikiem GO Zwiadu WOP w Nysie podano, iż Genowefa Rusinowska "jest nieprzejednanym wrogiem naszego ustroju, co oficjalnie stwierdzała w czasie prowadzonych z nią rozmów". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 12425/II. IPN Wr 04/15 (12425/II).
.