Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Albin
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Gąsówka-Osse gm. Sokoły pow. Wysokie Maz.
Data urodzenia: 20-07-1928
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Albin Rutkowski (ur. w lipcu 1928) od roku 1945 do lutego 1949 był żołnierzem kilku partyzanckich oddziałów antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenach powiatów wysokomazowieckiego, białostockiego i bielskiego. Nosił pseudonim "Huragan". Walczył z komunistycznymi okupantami kraju m.in. w szeregach oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW pod dowództwem st. sierż. Tadeusza Bogatko pseud. "Plon" (dowódcy pionu PAS Komendy NZW Powiatu Wysokie Mazowieckie od sierpnia 1947). Albin Rutkowski pseud. "Huragan" figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach komend UB i MO z pow. Wysokie Maz., pow. Bielsk Podlaski oraz KW MO i WUBP w Białymstoku z lat 1948-1949. Zapisano w nich między innymi, że Albin Rutkowski to "członek bandy >Plona< z NZW", który "w dniu 25 II 1949 r. został zabity podczas przeprowadzanej operacji [UB-KBW i MO] na kol. Jamiołki-Godzieby gmina Sokoły". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Albin Rutkowski pseud. "Huragan" figuruje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i innych środowisk antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach operacyjnych i meldunkach szefów posterunków i komend MO z KP MO Wysokie Maz. i KW MO w Białymstoku z lat 1948-1949. Te pisma, materiały operacyjne i meldunki MO dot. spraw ścigania i likwidacji członków kilku zbrojnych oddziałów partyzanckich NZW i grup podziemia, w tym oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW pod dowództwem st. sierż. Tadeusza Bogatko pseud. „Plon”. Ww. akta MO zawierają m.in. meldunki, pisma i telefonogramy dotyczące obławy przeprowadzonej na grupę partyzantów „Plona” w dniu 25 lutego 1949 wieczorem we wsi Jamiołki-Godzieby w gminie Sokoły i okoliczności zabicia dwóch żołnierzy NZW: Tadeusza Bogatko pseud. „Plon” i 20-letniego wówczas Albina Rutkowskiego pseud. "Huragan". Akta te zawierają także "protokoły oględzin zwłok" ww. partyzantów. IPN Bi 015/660 (667).
Albin Rutkowski pseud. "Huragan" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z roku 1982 zatytułowanych "Charakterystyka nr 67" i "bojówka PAS ps. >Plon< Komendy Powiatowej NZW krypt. >Mazur< (załącznik do charakterystyki nr 67)". To opracowanie SB dot. przede wszystkim zbrojnego oddziału NZW pod dowództwem st. sierż. Tadeusza Bogatko pseud. „Plon” - działającego w latach 1946-1949 na terenach powiatów Wysokie Maz. i Bielsk Podlaski. Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane na podstawie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch. W kwestionariuszu dot. Albina Rutkowskiego pseud. "Huragan" (w tomie 4) zapisano między innymi, że ww. "od nieustalonego okresu był członkiem nielegalnej organizacji NZW, był przydzielony do PAS-u Komendy Okręgu NZW. Od kwietnia 1948 r. do 25.02.1949 wchodził w skład bojówki PAS Komendy Powiatu krypt. >Mazur< dowodzonej przez >Plona<, w której brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych. W dniu 25 lutego 1949 r. został zabity przez grupę operacyjną [UB-KBW i MO] we wsi Jamiołki-Godzieby gm. Sokoły pow. Wysokie Maz.". IPN Bi 019/34 t. 4 i t. 6 (1/32).
Albin Rutkowski pseud. "Huragan" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1984-1985 zatytułowanym "Charakterystyka nr 82". To opracowanie SB dot. kilku partyzanckich oddziałów/ patroli NZW działających w latach 1946-1949 na terenach powiatów Wysokie Maz., Bielsk Podlaski i powiatów okolicznych. Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane na podstawie akt UB z lat 1940-ch i 1950-ch. W kwestionariuszu dot. Albina Rutkowskiego pseud. "Huragan" (w tomie 3) zapisano między innymi, że ww. "od 1945 r. do lutego 1949 na terenie woj. białostockiego był członkiem nielegalnej organizacji NZW. W latach 1945-1946 wchodził w skład zbrojnego oddziału PAS pod dowództwem >Burego< i >Rekina<. Od grudnia 1946 r. do kwietnia 1948 był członkiem patrolu PAS Komendy Okręgu XV krypt. >Chrobry< dowodzonym przez d-ców: >Wydra<, >Dumny< i >Mokry<. (...) W dniu 25 II 1949 r. został zabity przez grupę operacyjną [UB-KBW i MO] we wsi Jamiołki-Godzieby gm. Sokoły pow. Wysokie Maz.". IPN Bi 019/111 t. 3 (2/50).
.