Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Juszkiewicz
Miejsce urodzenia: Suchowola
Data urodzenia: 15-02-1930
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Juszkiewicz zatrzymany 21.10.1946 z powodu podejrzenia o przynależność do organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) pod dow. Romualda Rajsa ps. "Bury". Śledztwo prowadzone przez PUBP Białystok wszczęto 27.11.1946. Następnego dnia wydano postanowienie o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej, a śledztwo zakończono. Akt oskarżenia sporządzony 29.11.1946 przez PUBP Białystok, 9.12.1946 zatwierdził Wojskowy Prokurator Garnizonu w Białymstoku. Zgodnie z jego treścią ww. został oskarżony m.in. o to, że: od kwietnia 1945 do 21.10.1946 należał do "nielegalnej organizacji NZW", jako starszy strzelec pod ps. "Chętny" w oddziale pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Na terenie woj. białostockiego i warszawskiego przechowywał bez zezwolenia władz państwowych zdatną do użytku broń palną. W lipcu 1945 w Puszczy Knyszyńskiej wraz z grupą 12 innych uzbrojonych ludzi dokonał zbrojnej napaści na majora Armii Czerwonej. W kwietniu 1945 w Puszczy Knyszyńskiej brał udział w walkach z WP oraz pod koniec grudnia 1945 w rozbrojeniu 40 żołnierzy WP pod wsią Hermany. W styczniu 1946 brał udział w walkach z WP pod wsią Orłowo, natomiast w marcu 1946 brał udział w zbrojnym napadzie na WP pod wsią Brzozowo-Antonie. IPN Bi 07/804 (KSL-4432,1562/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku (R. 1171/46) J. Juszkiewicz został uznany winnym stawianych mu zarzutów i skazany za powyższe na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Wyrok uprawomocnił się 31.12.1946. Postanowieniem WSR Białystok z 24.03.1947 zastosowano względem ww. ustawę o amnestii (z 22.02.1947) i wyrok zmniejszono do 10 lat pozbawienia wolności. J. Juszkiewicz został osadzony w Więzieniu Karnym w Rawiczu 20.06.1947, następnie przebywał w Więzieniu w Potulicach. W okresie od 22.01.1954 do 22.02.1954 przebywał w Więzieniu w Grudziądzu skąd z powrotem odesłano ww. do Więzienia w Potulicach. Zgodnie z decyzją Rady Państwa z 25.02.1955 o skorzystaniu z prawa łaski względem Józefa A. Juszkiewicza zawieszono odbywanie pozostałej kary więzienia na okres 2 lat, natomiast karę pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych złagodzono do 2 lat. Ww. opuścił Więzienie w Potulicach z dniem 8.03.1955. IPN Bi 212/1288 (R1171/46, As-245).
Sprawa Obiektowa (SO) nr rej. OB-53 prowadzona w latach 1950-1954 przez PUBP w Białymstoku dotyczyła rozpracowania członków Komendy Powiatowej NZW krypt. "Bałtyk" działającej na terenie powiatu białostockiego i monieckiego. Józef Juszkiewicz ps. "Chętny" występuje materiałach w spisie 2. kompanii NZW, aresztowany w 1946 roku. IPN Bi 011/19 (OB-53, 159/IV).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 47 dot. organizacji NZW KP Białystok krypt. "Bałtyk". Kwestionariusz na członka organizacji sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 22.02.1979 dotyczy Józefa A. Juszkiewicza ps. "Chętny", który w okresie od 21.12.1945 do 20.10.1946 na terenie powiatu białostockiego należał do NZW. Brał udział w trzech "napadach zbrojnych" na WP oraz posiadał broń. Zatrzymany 21.10.1946 przez PUBP Białystok. Skazany przez WSR Białystok 23.12.1946 na 15 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i honorowych praw obywatelskich. IPN Bi 019/87/3 (2/37).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 71 dot 3. Brygady Wileńskiej NZW pod dow. Romualda Rajsa ps. "Bury". Kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji NZW z 13.03.1981 sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok dotyczy Józefa A. Juszkiewicza ps. "Chętny", który w okresie od 21.12.1945 do 20.10.1946 na terenie powiatu białostockiego należał do NZW, będąc członkiem bojówki PAS KO krypt. "Chrobry". Posiadał stopień kaprala w zwiadzie pod dowództwem Antoniego Cylwika ps. "Szczygieł". Posiadał nielegalnie broń. Zatrzymany 21.10.1946. Skazany przez WSR Białystok 23.12.1946 na 15 lat więzienia wraz z utartą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5. IPN Bi 019/31 (1/29).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 68 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska (AK/ AKO) Obwód Białystok powiat krypt. "Lis nr 11"/ "Jęczmień nr 23"/ "14". Kwestionariusz osobowy sporządzony przez Wydział "C" WUSW Białystok 31.10.1983 dot. Józefa Juszkiewicza, który w okresie od 1944 do 09.1945 na terenie pow. białostockiego należał organizacji AK w bojówce Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł". IPN Bi 019/104/2 (2/47).
.