Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Emil
Nazwisko: Drąg
Miejsce urodzenia: Aubin (Francja)
Data urodzenia: 24-07-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Ekonomista, handlowiec. W czasie 1949–1951 uczęszczał do Liceum Polskiego w Paryżu. Do Polski wrócił w połowie lipca 1951 i zamieszkał w Gliwicach, gdzie w 1955 zdał egzamin dojrzałości. W październiku rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, w czerwcu 1960 uzyskał dyplom magistra ekonomii. 1.09.1960 został nauczycielem w Zasadniczej Szkole Handlowej nr 5 w Warszawie, natomiast w lutym 1961 równolegle podjął pracę w biurze PP „Metalexport–Warszawa” jako handlowiec. Do PZPR wstąpił w grudniu 1960. Nauczycielem był jeszcze do czerwca 1965. W listopadzie 1966 wysłano go na stanowisko kierownika delegatury „Metalexportu” w Pakistanie – początkowo w Biurze Radcy Handlowego, a od 1968 przy Konsulacie Handlowym PRL w Karaczi. Po powrocie z delegacji, w marcu 1971 przeszedł na stanowisko rzeczoznawcy, a następnie kierownika działu branżowego w Przedsiębiorstwie „Polimex–Cekop”. 16.02.1972 został służbowo przeniesiony na starszego radcę do Departamentu Kadr i Szkolenia Ministerstwa Handlu Zagranicznego (MHZ) i wkrótce był tam naczelnikiem wydziału. W okresie 1975–1976 słuchacz Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych [WSNS] przy KC PZPR w Warszawie. W latach 1976–1980 attaché handlowy w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie PRL w Teheranie. Po powrocie z placówki, w marcu 1981 był głównym specjalistą w Departamencie Polityki Handlowej II MHZ, a od września 1983 wicedyrektorem tego departamentu. W latach 5.03.1985 – 8.05.1987 radca handlowy w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie PRL w Tokio. Źródło: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa OOP przy Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metalexport” Warszawa PZPR 02-1963 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
I Sekretarz OOP przy Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metalexport” Warszawa PZPR 04-1963 1966 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
Członek Egzekutywa POP przy Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metalexport” Warszawa PZPR 1964 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
Członek Egzekutywa OOP przy Biurze Radcy Handlowego Ambasady PRL Karaczi PZPR 1968 1970 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
Członek Komisja Handlu Zagranicznego Komitet Dzielnicowy Warszawa Śródmieście Warszawa PZPR 1973 1975 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
Przewodniczący Komisja Informacji i Propagandy KZ przy Ministerstwie Handlu Zagranicznego Warszawa PZPR 1981 1983 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11.646 (dawna: CK/VII–1926).
.