Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Jan
Nazwisko: Jamka
Miejsce urodzenia: Szczytno
Data urodzenia: 22-11-1946
Imię ojca: Roman
Imię matki: Eliza
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lech Jamka został zarejestrowany w dniu 5.031970 pod numerem Wa 27949 przez Wydz. V Dep. I MSW w kategorii „zab.” [zabezpieczenie]. Wyrejestrowany w dniu 5.11.1970, materiały przesłano do archiwum, gdzie otrzymały sygnaturę 10421/Ik. Z akt został w 1975 roku wykonany mikrofilm, który otrzymał sygnaturę 8083/1. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że zarówno akta, jak i mikrofilm zostały zniszczone. Materiały 1421/Ik, 8083/1 zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kontakt" o numerze rejestr. Wb 8931 założona przez Wydz. II WUSW w Włabrzychu w 1985 roku w związku z podejrzeniem, iż w Düsseldorfie, w środowisku Polonii, działa osoba wrogo wypowiadająca się na temat stosunków społeczno-politycznych PRL oraz przekazująca informacje dotyczące lokalizacji i organizacji wojsk Układu Warszawskiego. Osoba ta miała przekazywać informacje m.in. Lechowi Jamce, który miał być wówczas naczelnym redaktorem gazety wydawanej przez klub „Solidarność” w Düsseldorfie. Podejrzewano także, że Lech Jamka posiada stałe kontakty z przedstawicielami służb specjalnych RFN. W aktach znajduje się pismo Naczelnika Wydz. XII Dep. II MSW z dnia 11 grudnia 1985 do Naczelnika Wydziału II WUSW w Wałbrzychu, z którego wynika, że Lech Jamka był figurantem także Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Warta”. Akta SOS o krypt. "Kontakt" zarchiwizowano pod sygn. 2886/II. IPN Wr 025/154 (2886/II).
Na podstawie dokumentów zawartych w innych materiałach ustalono, iż Lech Jamka był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Warta”, prowadzonej przez Dep. II MSW. Brak informacji dotyczących zabarwienia i szczegółowego okresu prowadzenia sprawy. Wiadomo, że sprawa została wszczęta najpóźniej w 1985 roku, a zakończona nie wcześniej niż w 1988 roku.
.