Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Machina
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 27-02-1949
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie Zdzisława Machiny przeciwko Zakładom Chemicznym "Police" w Policach o przywrócenie do pracy, w związku z rozwiązaniem z dniem14 maja 1982 umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 kodeksu pracy, za naruszenie art. 14 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym, tj. udział w akcji protestacyjnej poprzez nieuzasadnione i demonstracyjne użycie sygnału lokomotywy o godz. 12 w dniu 13 maja 1982. Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Spraw Pracy w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy w orzeczeniu z 12 lipca 1982 (nr KO-1078/82) orzekła o przywróceniu w/w do pracy oraz zasądziła wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy na jego rzecz. W sierpniu 1982 Zdzisław Machina za Pośrednictwem Komisji złożył wniosek do Okręgowego Sądu Pracy w Szczecinie. Zakłady Chemiczne Police wniosły o oddalenie przez Sąd tego wniosku, podtrzymując swoje stanowisko, iż działanie w/w było świadomym jego udziałem w akcji protestacyjnej. 31.03.1983. Sąd uchylił zaskarżone przez Zakłady Chemiczne w Policach orzeczenie, a postępowanie umorzył. Strony doszły do porozumienia w sprawie rozwiązania tego sporu. IPN Sz 133/62 (P 619/82).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Chemik", nr rej. Sz 10270 została założona 23.10.1970 w celu objęcia kontrolą operacyjną Zakładów Chemicznych "Police". Sprawa prowadzona była do roku 1990 początkowo przez KPMO, następnie Wydział III-A KWMO, Wydział V WUSW i na koniec przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Szczecinie. Zdzisław Machina występuje w notatce służbowej KWMO z 14.05.1982 jako uczestnik strajku w Zakładach Chemicznych "Police". W dniu protestu prowadził lokomotywę jadącą po terenie zakładu z włączonym sygnałem dźwiękowym, co uznane zostało przez szefostwo za sygnał nawołujący pozostałych pracowników do strajku. Za to został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Sprawę zakończono 16.02.1989 w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Materiały złożono do archiwum pod sygn.17683/II. IPN Sz 0011/2033 (17683/II).
Zdzisław Machina zarejestrowany został pod numerem Sz 21263 przez wydział III A KW MO w Szczecinie 20.08.1980 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Sekwencja", nr rej. Sz 20685 jako aktywny uczestnik strajku Solidarności w Zakładach Chemicznych "Police". Sprawę zakończono 16.06.1981 poinformowaniem władz administracyjnych i politycznych. Materiały archiwalne o sygn.13676/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. archiwalnej 13676/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.