Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Motyl
Miejsce urodzenia: Ojrzeń
Data urodzenia: 14-05-1907
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1947-1956 dotyczące Mariana Motyla ps. „Akacja”, „Górski”, w czasie II wojny światowej żołnierza AK, a od roku 1946 Konspiracyjnego Wojska Polskiego. M. Motyl ujawnił się 25.04.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Radomsku (oświadczenie nr 18589/47). Materiały złożono w archiwum 24.03.1956. Informacje na jego temat znajdują się również w dokumentacji poświęconej akcji amnestyjnej na terenie powiatu radomszczańskiego. Zapisy zachowane w kartotece Wydziału „C” KM MO w Łodzi wskazują, że archiwum aktualizowało informacje dot. M. Motyla jeszcze w roku 1969. IPN Ld 011/1005 (5180/II), IPN Ld pf 87/3 (438/X).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu radomszczańskiego. Marian Motyl figuruje w wykazie członków KWP. IPN Ld pf 10/755 (991/X).
Materiały administracyjne PUdsBP w Radomsku z roku 1956 zawierające wykazy członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Mariana Motyla. IPN Ld 16/1 (2/13).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1946-1947 należał Marian Motyl. IPN Ld 030/279 t. 5, IPN BU 0186/278 t. 11.
.