Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Chodzież
Data urodzenia: 27-05-1941
Imię ojca: Leon
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Jagodziński był rozpracowywany przez Wydz. II KWMO w Koszalinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rudy" (rej. Ko 19909), prowadzonego w okresie 20.01.1983 - 6.03.1984. Kwestionariusz prowadzono w związku z podejrzeniem Włodzimierza Jagodzińskiego o aktywną, wrogą działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Zakończono w związku z zaprzestaniem wrogiej działalności. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 4690/II. IPN Sz 00124/377 (4690/2) mikrofilm.
.