Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Franciszek Albin
Nazwisko: Tekliński
Miejsce urodzenia: Damięty
Data urodzenia: 01-03-1926
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PPR od 15.01.1947 r., następnie w PZPR. Od 25.09.1949 do 15.02.1950 r. słuchacz Szkoły Partyjnej w Konstancinie, od 25.09.1950 do 30.07.1951 r. Centralnej Szkoły Partyjnej w Łodzi, a w latach 1959-61 WSNS przy KC PZPR. Od 1973 r. przewodniczący WRN. Od 1974 r. wojewoda warszawski. Od sierpnia 1977 do maja 1980 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Od 22.08.1977 do 15.04.1986 r. prezes Zarządu Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
Źródła: "Tygodnik Płocki", 15.06.1975, nr 24(163), s. 1, 21.08.1977, nr 34(276), s. 1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Warszawa 1991, s. 205, 324; AP Płock 526/13, k.1.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz KG Sońsk PZPR 15-05-1949 25-09-1949 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Asystent Szkoła Partyjna Konstancin PZPR 15-02-1950 25-09-1950 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Starszy Asystent Wojewódzka Szkoła Partyjna Warszawa PZPR 01-08-1951 1-09-1952 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Instruktor WKW Warszawa PZPR 01-09-1952 15-02-1953 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Sekretarz Ds. Propagandy KP Grójec PZPR 15-02-1953 7-10-1953 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Zastępca Kierownika Wydział Administracyjny WKW Warszawa PZPR 07-10-1953 11-1954 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny WKW Warszawa PZPR 11-1954 01-1957 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Kierownik Wydział Organizacyjny WKW Warszawa PZPR 01-1957 30-05-1959 AAN, Akademia Nauk Społecznych 1597, sygn. 87/598 (bez paginacji)
Sekretarz WKW Warszawa PZPR 1971 "Tygodnik Płocki", 15.06.1975, nr 24(163), s. 1
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła), opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s 156, 173
Sekretarz WKW Warszawa PZPR 07-04-1973 AAN, Wydział Organizacyjny PZPR, sygn. 1859, s. 260
I Sekretarz KW Płock PZPR 05-06-1975 10-08-1977 AP Płock 526/1, k. 3, 6, 7, 13, 23, 24, 62, 108; "Tygodnik Płocki", 15.06.1975, nr 24(163), s. 1; 21.08.1977, nr 34(276), s. 1; PZPR, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła), opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 321
Członek KC Warszawa PZPR 12-12-1975 20-07-1981 AP Płock 526/2, k. 2; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła), opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 173, 231