Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Magdalena Sylwia
Nazwisko: Modzelewska-Rybicka
Nazwisko rodowe: Modzelewska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-11-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunek Operacyjny/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowana operacyjnie przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w ramach KE krypt. "Humanistki" nr rej. 20529 z powodu "rozprowadzania nielegalnych pism oraz inicjowania wrogich prowokacyjnych akcji". 15.04.1987 przerejestrowana pod tym samym numerem do SOR krypt. "Rybak" nr rej. 54565 prowadzonej w okresie 01.08.1986-03.11.1989 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczące SOR krypt. "Rybak" złożone do archiwum pod sygn. 19902/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19902/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Magdalena Modzelewska, członek gdańskiego SKS-u i RMP była wielokrotnie zatrzymywana, poddawana przeszukaniu osobistemu i rewizji mieszkania: 05.12.1977, 10.10.1978,16.12.1979, 21.02.1980, 12.06.1980 w związku z posiadaniem wydawnictw bez debitu. 10.10.1978 została zatrzymana w mieszkaniu, gdzie miało się odbyć zebranie członków i sympatyków SKS-u i przeszukana. Ww. jako członek SKS-u 22.01.1978 pod kościołem w Gdańsku-Oliwie rozdawała ulotki redagowane przez ROPCiO. 16.12.1977 wraz z innymi członkami SKS-u składała wieniec z napisem: "Poległym w grudniu robotnikom. Studenci" pod murem Stoczni Gdańskiej im. Lenina. IPN Gd 013/136 t. 4, 5, 8, 11-14 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę w 1976 i 1977 odezw, petycji i innych pism zawierających fałszywą treść dotyczącą warunków materialnych, stosunków społeczno-gospodarczych w Polsce i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL. 5.12.1977 przeszukano osobę i mieszkanie Magdaleny Modzelewskiej, w trakcie którego zakwestionowano pisma i publikacje wykonane metodą powielaczową. Śledztwo zawieszono 31.12.1977. IPN Gd 321/70 t. 1-3; IPN Gd 286/15
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę nielegalnych wydawnictw. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku postępowania 4 Ds.46/80 i 4 Ds.60/78 połączono i prowadzono pod nr 4 Ds.46/80. W dn. 10.10.1978 M. Modzelewską zatrzymano w mieszkaniu jednego z działaczy, gdzie miało odbyć się zebranie członków gdańskiego SKS-u, przewieziona do KMMO w Sopocie, tam poddana przeszukaniu osobistemu, w wyniku którego ujawniono dokumenty nie posiadające debitu. Zatrzymana w areszcie na 48 godz. W dn. 16.12.1979 przeszukano mieszkanie i osobę ww. W dn. 21.02.1980 przeszukano osobę ww. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 śledztwo przeciwko M. Modzelewskiej umorzono na zasadzie art. 1 ust.1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 1-2; IPN Gd 286/2 t. 1, 6
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Magdalena Modzelewska, działaczka gdańskiego SKS-u i RMP, została zatrudniona w sekretariacie Prezydium NSZZ "Solidarność". Ww. została zatrzymana 26.07.1979 przed zjazdem założycielskim RMP w Kalnej Hucie k. Starogardu Gdańskiego. Ww. podpisała "Deklarację ideową Ruchu Młodej Polski". Znalazła się na liście działaczy RMP, którzy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.06.1982 w przypadku ujawnienia się i nie podjęcia działalności antypaństwowej nie będą represjonowani przez resort. IPN Gd 340/1 t. 1-3 (IPN 0716/217, 54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Magdalena Modzelewska, działaczka "Ruchu Młodej Polski", podpisała Deklarację Ideową RMP oraz ulotkę RMP z 4.08.1980 w sprawie dwóch działaczy antysocjalistycznych z Trójmiasta. IPN Gd 003/166 t. 1, 11, 15, 26, 28 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Magdalena Modzelewska figuruje w >wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania< sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach znajduje się "Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982". Za protokołem 28.12.1982 zniszczono arkusz ewidencyjny z 15.12.1980 dotyczący Magdaleny Modzelewskiej. IPN Gd 0207/8 (911/5)