Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 04-01-1962
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Puławy (powiat puławski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 14.11.1984 pod nr. 32020 przez Wydz. Paszportów WUSW w Lublinie w kategorii materiały wstępne krypt. "B.K." z powodu odmowy powrotu z wyjazdu służbowego do Francji. Karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość (2 szt.); dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Lublinie, poz. 32020. Na jednej z kart Mkr-2 oraz w dzienniku rejestracyjnym pod datą 16.01.1990 widnieje adnotacja "anulowano".
Akta paszportowe (EALU 47750). Akta o sygn. EALU 47750 włączono do akt osobowych cudzoziemca.
Akta osobowe cudzoziemca. Akta o sygn. IPN BU 1423/2134 (N-234157).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 109/11 zarządzenie z dnia 24.06.2011 r. dotyczące Krzysztofa Brzezińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.