Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Włodzimierz Michał
Nazwisko: Figas
Miejsce urodzenia: Giżewo
Data urodzenia: 03-10-1954
Imię ojca: Michał
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Inowrocław (powiat inowrocławski) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe RUSW w Inowrocławiu z 1989. Akta o sygn. IPN By 680/215808 (EABy 215808/21318/Ino).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 491/10/Gd zarządzenie z dnia 15.02.2011 dotyczące Włodzimierza Michała Figasa – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.