Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Czesław Jan
Nazwisko: Filak
Miejsce urodzenia: LWÓW
Data urodzenia: 06-06-1932
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1967 r.; w latach 1949-52 w ZMP; jako członek Plenum MK SD w Krakowie pełnił m. in. funkcje: Sekretarza Komisji Problemowej ds. Dzielnicy Zwierzyniec, Sekretarza Komisji Organizacyjnej MK SD oraz instruktora MK SD. W latach 70., jako radny DRN Śródmieście, pełnił funkcje: Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty Nauki i Kultury oraz Przewodniczącego Podkomisji Oświaty i Nauki DRN Śródmieście. Źródła - Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego: Akta personalne b. pracowników krakowskiej instancji SD /G/, b. sygn.; ankiety ewidencyjne członków SD; kwestionariusz osobowy.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Zarząd Koła Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie MIEJSKI KOMITET Kraków SD 1967 1969 Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego (dalej ASD Zarządu Regionu Małopolskiego): Ankieta ewidencyjna członka MK SD, b. sygn.; Wnioski odznaczeniowe 1978 r., b. sygn.
Członek Plenum MIEJSKI KOMITET Kraków SD 1968 19-06-1975 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: WK SD Kraków, Korespondencja 1966-68, IV/2/F/66-68/258, "b.p"; Ankieta ewidencyjna członka MK SD, b. sygn.; Wnioski odznaczeniowe 1978 r., b. sygn.
Członek Miejska Komisja Rewizyjna MIEJSKI KOMITET Kraków SD 1968 1971 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Wnioski odznaczeniowe 1978 r., b. sygn.
Instruktor MIEJSKI KOMITET Kraków SD 01-11-1969 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Akta personalne b. pracowników krakowskiej instancji SD /G/, b. sygn.
Członek Komisja ds. Rad Narodowych Krakowski Komitet Kraków SD 19-01-1977 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Ankieta ewidencyjna członka MK SD, b. sygn.