Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Czechyra
Miejsce urodzenia: ZOFIANKA GÓRNA
Data urodzenia: 17-03-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Sprawa dotyczyła działalności nielegalnej organizacji pn. "Błyskawica", utworzonej na terenie Jastrowia w 1949 r., która przejawiała się poprzez sporządzanie ulotek, działalność dywersyjną i rozpowszechnianie "wrogiej propagandy". Jednym z jej członków był Tadeusz Czechyra. W sprawie występował początkowo jako podejrzany, od oskarżenia jednak odstąpiono. W aktach znajdują się równiez materiały z prowadzonej sprawy wstępnej agenturalnego rozpracowania krypt. "Błysk", sygn. 19532/0, prowadzonej przez Wydz. III WUBP w Koszalinie, włączonej po zakończeniu do powyższej sprawy śledczej. IPN Sz 00101/667 (4669/III)
.