Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Okińczyc
Miejsce urodzenia: HOŁYNKA
Data urodzenia: 09-08-1943
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] „Operacyjna ochrona” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. L. Okińczyc występuje w sprawie jako delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Sprawę „Klan” przemianowano w „Związek” w dn. 24.08.1982. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Podejrzany o aktywne działanie przeciwko ustrojowi PRL i sojuszom międzynarodowym, ponadto powiązanie (...) z działaczami KSS KOR”. Sprawę przekazano do Pionu VI RUSW w Gryfinie w dn. 14.03.1986. Mat. o sygn. 16304/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<, wrzesień-październik 1981”, w którym znajduje się opracowanie nt. L. Okińczyca. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniu 13 i 14.12.1981. L. Okińczyc, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, został zatrzymany w dn. 15.12.1981 pod zarzutem działalności w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. W dniu 11.01.1982 sprawę umorzono w części dotyczącej m.in. L. Okińczyca z powodu nie stwierdzenia, aby był on członkiem MKS. IPN Sz 0013/224 t. 1-2 (14319/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniu 13 i 14.12.1981. L. Okińczyc, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, został zatrzymany w dn. 15.12.1981 pod zarzutem działalności w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. W dniu 11.01.1982 sprawę umorzono w części dotyczącej m.in. L. Okińczyca z powodu nie stwierdzenia, aby był on członkiem MKS. IPN Sz 20/5 t. 1-4 (II Ds 50/81)