Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Mikołaj
Nazwisko: Łyczak
Miejsce urodzenia: Kalinowiec
Data urodzenia: 02-01-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Upoważniony do tajemnicy państwowej przez Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW we Włocławku (nr ON-01704/85). Zapis z dnia 03.07.1985. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN By 682/19581 (EAWŁ 019581); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe WUSW we Włocławku (EAWŁ 30438); Akta paszportowe Biura Paszportów MSW (EAPP 501391). Akta o sygn. IPN BU 1386/501391 (EAPP 501391). Akt o sygn. arch. EAWŁ 30438 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 551/10/Gd zarządzenie z dnia 04.02.2011 dotyczące Józefa Mikołaja Łyczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.