Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Gampel
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-05-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15 maja 1982 Grzegorz Gampel został operacyjnie "zabezpieczony" pod nr rejestr. 71399 przez Wydział IX Departamentu III MSW. Dnia 17.09.1982 zmieniono kategorię zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Kowal". W dniu 3.07.1982 materiały przekazano do Wydz. XIII Departamentu II MSW, a 5.12.1984 złożono do archiwum Wydziału II Biura "C" MSW pod sygnaturą 52934/II, a następnie zmikrofilmowano. Materiały o sygn. 52934/II zniszczono w styczniu 1990, mikrofilmu brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Satelici” nr rejestr. 33988 była prowadzona od 23 czerwca 1982 przez Wydz. V KS MO przeciwko Międzyzakładowemu Robotniczemu Komitetowi „Solidarność”. W roku 1982 Grzegorz Gampel był "założycielem i aktywnym działaczem" tej "nielegalnej organizacji", która działała na terenie Warszawy i województwa. Był "szefem kolportażu nielegalnej prasy". Naczelnym pismem ww. konspiracyjnej organizacji był "CDN - Głos Wolnego Robotnika", w którym autorzy bardzo krytycznie oceniali trwający stan wojenny i związane z nim rygory. W dniu 7.06.1982 grupa działaczy MRK"S" przeprowadziła udaną akcję uwolnienia Jana Narożniaka ze Szpitala Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha (przebywał on w tym szpitalu, pilnowany przez MO, w związku z ranami postrzałowymi - odniesionymi w dniu 26.05.1982 przy próbie ucieczki przed zatrzymaniem przez patrol ZOMO). Grzegorz Gampel był figurantem SOR krypt. "Satelici" z powodu swej „wrogiej działalności w środowiskach Warszawy". Materiały tej Sprawy złożono do archiwum Wydziału II Biura "C" MSW dnia 4.07.1983 - pod sygnaturą 7784/II. IPN BU 0247/1256 (7784/II).
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego od 6 lipca 1982 przez Biuro Śledcze MSW w sprawie działalności konspiracyjnej organizacji lokalnej "Solidarności", która przyjęła nazwę "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności". W dniu 8 lipca 1982 Grzegorz Gampel został aresztowany. Dnia 19.05.1983 Sąd Wojskowy w Warszawie skazał Grzegorza Gampela - odpowiedzialnego w MRKS za kolportaż wydawnictw - na 2 lata pozbawienia wolności. W sierpniu 1983 r. został zwolniony z więzienia na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN BU 0582/208 t. 1-2, IPN BU 01255/574 (7532/III, 7532/3).
Figuruje w aktach prokuratorskiego nadzoru Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie nad śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie - prowadzonym w roku 1982 i 1983 przeciwko grupie osób. Grzegorz Gampel był podejrzany o "przenoszenie w celu rozpowszechnienia matryc z tekstem nielegalnego wydawnictwa zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN BU 960/618/CD/1, IPN BU 960/619, IPN BU 960/620/CD/1 (Pg. SL. II 387/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Grzegorza Gampela. Skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z 19.05.1983 za przynależność do "nielegalnego" Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, za kierowanie kolportażem jego wydawnictw "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz za "przenoszenie celem rozpowszechniania matryc z tekstem nielegalnego wydawnictwa w Warszawie" w okresie od kwietnia do lipca 1982 r. IPN BU 482/27.
Figuruje w aktach rewizyjnych Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie członków Porozumienia "Ciąg Dalszy Nastąpi" / Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności w Warszawie. W dniu 19.05.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał ww. za winnego naruszenia Dekretu o stanie wojennym poprzez działalność w ramach Porozumienia "CDN"/ MRKS i skazał go na 2 lata pozbawienia wolności. Dnia 26.05.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wniosła o rewizję wyroku i podwyższenie kary. Jednak Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 12.08.1983 postanowił zaskarżony wyrok w sprawie Grzegorza Gampela uchylić i postępowanie karne umorzyć na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. IPN BU 550/11 (P.n. Rew. 341/84).
W dniu 29.01.1986 Grzegorz Gampel został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydział I Biura Studiów SB MSW pod numerem 95261. Dnia 9 września 1986 prowadzenie tego "zabezpieczenia" zakończono. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie i charakterze tego zainteresowania SB. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Grzegorza Gampela zawierają tzw. zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 17.08.1983 do 18.10.1985. To zastrzeżenie wyjazdów zostało dokonane przez Wydz. VI Dep. II MSW. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.