Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-10-2018 11:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Włodzimierz
Nazwisko: Pawłowski
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 11-03-1957
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Regina


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Starachowice (powiat starachowicki) 30-01-2017
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 17/6153 (EAKI 86585).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 48/11 zarządzenie z dnia 23.11.2011 r. dotyczące Marka Pawłowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.