Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Małgorzata Elżbieta
Nazwisko: Pyziak-Szafnicka
Nazwisko rodowe: Pyziak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-06-1955
Imię ojca: Roman
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 05-01-2011
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Ld 533/158921 (EALD 158921).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ppl/Łd 1/13 zarządzenie z dnia 22.01.2013 r. dotyczące Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.