Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Kazimierz
Nazwisko: Cynkin
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 25-04-1920
Imię ojca: Napoleon
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 5.10.1962 Tadeusz Kazimierz Cynkin – wówczas zawodowy oficer LWP w stopniu pułkownika i kierownik Studium Wojskowego przy Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – został zarejestrowany przez Oddział I Zarządu I Szefostwa WSW jako figurant Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia (SAS) o krypt. „Lotnik”, nr rejestr. 502. Powód rejestracji: podejrzenie o szpiegostwo – „kontakt z bratem, który pracował w USA”. Sprawę wszczęto na podstawie m.in. materiałów agenturalnych uzyskanych za pośrednictwem agenta o ps. „Roman”. Sprawę zakończono 2.11.1963 aresztowaniem figuranta. Materiały zarchiwizowano w Zespole Spraw Ewidencji Operacyjnej WSW pod sygn. E-2/16756 – akta przekazał Oddział I Zarządu I Szefostwa WSW. IPN BU 2386/14770-14776 (E-2/16756).
Tadeusz Cynkin figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1969. Został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW, gdyż 28.03.1969 spotkał się z osobą będącą w operacyjnym zainteresowaniu SB. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z lat 1956-1975. Wobec Tadeusza Cynkina Służba Bezpieczeństwa MSW wielokrotnie wnosiła bowiem zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. V Biura Paszportów MSW z roku 1987. Tadeusz Cynkin był bowiem wcześniej wpisany, jako obywatel Szwecji, do indeksu osób niepożądanych w PRL. Jednak w dniu 7.10.1987 został skreślony z tego indeksu za pismem o nr E-V-2030/87. Następnie ww. materiały zarchiwizowano pod sygn. N-170428. Materiałów o sygn. N-170428 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.