Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Adam
Nazwisko: Nassalski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-10-1953
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.05.1976 Paweł Adam Nassalski – wówczas student w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – został zarejestrowany przez Wydział III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bagno” o nr rejestr. 15334. Dnia 1.07.1978 sprawa ta została przekazana do dalszego prowadzenia Wydziałowi III-1 KS MO, który zmienił jej kryptonim na „Nosal”. Zapisano, iż ww. organizował „nieformalne grupy szkoleniowe /wykłady, odczyty, odezwy itp./ o charakterze antysocjalistycznym”. Ponadto zbierał podpisy pod petycją do Rady Państwa w sprawie innej osoby oraz podpisał inną petycję skierowaną do Sejmu PRL. Sprawę zakończono skierowaniem wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń. Dnia 16.09.1981 materiały tej sprawy wyrejestrowano, a 21.09.1981 zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 7048/II. Następnie je zmikrofilmowano i nadano sygn. 7048/2. Akt o sygn. 7048/II brak. Zachował się mikrofilm sygn. IPN BU 01322/1859 (7048/2).
Figuruje w materiałach MSW z lat 1976-1977, w których zgromadzono różne dokumenty operacyjne i administracyjne. Dokumentacja ta zawiera m.in. notkę biograficzną odnoszącą się do Pawła Nassalskiego. Według jej treści, P. Nassalski w maju 1976 na terenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (gdzie wówczas studiował) zbierał podpisy pod petycją dotyczącą dwóch studentów. Dysponując wolnym mieszkaniem, organizował m.in. spotkania działaczy Studenckich Komitetów Solidarności i wykłady organizowane w ramach „Latającego Uniwersytetu”. W marcu 1977 podpisał wraz z 729 innymi studentami UW petycję skierowaną do Sejmu PRL w sprawie powołania komisji poselskiej mającej zbadać przyczyny wydarzeń Czerwca 1976 roku. Wszedł też w skład 10-osobowej delegacji, która 9.03.1977 doręczyła tekst petycji do Kancelarii Sejmu PRL. W czerwcu 1977 podpisał podobną petycję w sprawie uchylenia tymczasowego aresztu zastosowanego wobec członków i współpracowników KOR. IPN BU 01232/118 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 20).
Paweł Adam Nassalski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Arka" (nr rejestr. 56436) - prowadzonej przez Wydz. III, V i II Dep. III MSW od dnia 27.06.1979 do roku 1988. W ramach tej wieloletniej Sprawy SB rozpracowywała działalność Ruchu Młodej Polski na terenie całego kraju. IPN BU 0716/217 (54427/II), IPN GD 340/1 t. 1-3.
W dniu 5.05.1984 Paweł Adam Nassalski został "operacyjnie zabezpieczony" przez Wydział I Biura Studiów SB MSW pod nr rejestr. 86150. W zachowanych zapisach ewidencyjnych brak informacji o przyczynie tej rejestracji i charakterze tego "operacyjnego zabezpieczenia". Dnia 16.12.1986 wyrejestrowany. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z lat 1978-1980. SB wniosła bowiem wobec Pawła Nassalskiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr ZUR/73/4128-Eawa. To zastrzeżenie zakończono dnia 10.12.1980. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak jednak informacji o przyczynie wniesienia tego zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta paszportowe Pawła Adama Nassalskiego z Wydz. Paszportów KS MO (z lat 1979-1981) zawierają postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii na okres 2 lat - począwszy od dnia 10.07.1979. Uzasadnienie: „(…) jest aktywnym działaczem antysocjalistycznej grupy KSS KOR. Jest jednym ze współorganizatorów nielegalnych spotkań Towarzystwa Kursów Naukowych. W swoim mieszkaniu zorganizował punkt kontaktowy KSS KOR”. Zastrzeżenia wyjazdów dokonano na wniosek Wydziału III-1 KS MO, w którego „operacyjnym zainteresowaniu” pozostawał wówczas P. Nassalski. IPN BU 728/32046 (EAGP 032046).