Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Aleksander
Nazwisko: Popielczyk
Miejsce urodzenia: Żyrardów
Data urodzenia: 20-03-1951
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Popielczyk pozostawał w zainteresowaniu SB od 1981 roku. Powód: „Był zatrudniony w dniu 1.07.1981 na stanowisku przewodniczącego w Oddziale Żyrardów Zarządu NSZZ >Solidarność< Regionu Mazowsze”. Materiały operacyjne złożono 31.05.1984 do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 52477/II, następnie zmikrofilmowano, nadając nr 52477/2. IPN BU 01222/2284 (52477/II).
Akta internowania. Grzegorz Popielczyk został internowany w ramach akcji "Jodła" 13.12.1981 na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Skierniewicach z powodu „zagrożenia porządku prawnego PRL”. Decyzją KWMO w Skierniewicach nr 24/82 z dnia 2.03.1982 uchylono internowanie. IPN Ld 052/25 (5/25/90, 53/R).
Akta internowanego. Od 13.12.1981 do 2.03.1982 Grzegorz Popielczyk, pracownik PKS Żyrardów był internowany w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łowiczu w na podstawie decyzji nr 14/81 komendanta wojewódzkiego MO w Skierniewicach. IPN Ld 24/70 (1/81).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Skierniewicach, w sprawie drukowania i rozrzucania ulotek wzywających do strajku, tj. o przestępstwo z art. 46 pkt 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Grzegorz Popielczyk występuje w materiałach jako osoba przechodząca w sprawie. IPN Ld pf 36/24 t. 1 (39/III).
Akta w sprawie karnej dot. Grzegorza Popielczyka. Skazany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie wyrokiem z 13.09.1985 z artykułu 282 paragraf 1 kk - kolportaż nielegalnych wydawnictw i rozrzucanie ulotek w celu wywołania niepokoju publicznego i strajku w Żyrardowie 18 i 19 lutego 1985 - na rok pozbawienia wolności i 4 tys. zł. kosztów sądowych. IPN BU 462/1 (II K. 231/85).
Grzegorz Popielczyk w dniu 13.09.1985 został skazany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie z art. 282a kk na rok pozbawienia wolności i 4 tys. zł. kosztów sądowych. Powód: „w dniach od 18 do 28 lutego 1985 w Żyrardowie kolportował ulotki rozrzucając je po klatkach domów mieszkalnych w celu wywołania niepokoju publicznego” wzywające do słuchania >Radia Solidarność<. Sąd rewizyjny w Skierniewicach 25.02.1986 skazał ww. na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 3 600 zł na rzecz Skarbu Państwa i 200 zł kosztów sądowych. IPN Ld pf 65/48 (99/3) mikrofilm.
Grzegorz Popielczyk był objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Lider", zarejestrowanego pod numerem 5981 przez Referat III RUSW w Żyrardowie. W dniu 9.08.1989 kontrolę operacyjną zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Skierniewicach pod sygnaturą 1072/II. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
W 1982 roku Grzegorz Popielczyk otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ). Zastrzeżenie o nr. Z-1171/82 wniesione zostało przez Wydział V KWMO w Skierniewicach i obowiązywało do 20.12.1983. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.