Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Walenty
Nazwisko: Sylwestrzak
Miejsce urodzenia: Ostrowy
Data urodzenia: 26-11-1942
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Dot. rozpowszechniania wydawnictw "Solidarności Walczącej". IPN Wr 039/11483 (III-24761), IPN Wr 0120/41 (24761/3 mkf)
Akta prokuratorskie Dot. M.Sylwestrzaka oskarżonego o to, iż "od marca do 15 kwietnia 1985 r. we Wrocławiu, podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez to, że bez wymaganego zezwolenia gromadził i rozpowszechniał wydawnictwa prasowe sygnowane przez związek »Solidarność«, w szczególności »Solidarność Walcząca« i »Biuletyn Dolnośląski«”. IPN Wr 33/727 (2 Ds.23/85)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. tymczasowo aresztowanego w związku ze sprawą 2 Ds. 23/85, a następnie skazanego wyrokiem z 05.08.1985 w sprawie II K 530/85. M.Sylwestrzak został zatrzymany 15.04.1985, a następnie 23.04.1985 umieszczony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 24.09.1985 przeniesiono go do ZK w Strzelinie. Zwolniony warunkowo na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu [V Wz 1136/85] z 24.10.1985. IPN Wr 149/317 (337/X/85)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 05.08.1985 uznany winnym zarzucanych mu czynów [2 Ds. 23/85] i skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary tymczasowego aresztowania od dnia 15.04.1985. IPN Wr 18/62 (II K 530/85)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie 23.04.1985 - 23.04.1987 wydane przez Wydział Śledczy we Wrocławiu z powodu postawienia zarzutu o rozpowszechnianiu wydawnictw "Solidarności Walczącej". EAWR 74873
.