Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 03-09-1932
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Dąbrowski był jednym z figurantów (nr rej. 507) Sprawy Obiektowej krypt. „Zamek” (nr rej. 489) założonej dn. 1.10.1974 przez Sekcję II Bałtyckiej Brygady WOP w Darłowie na obywateli polskich "prowadzących szkodliwą działalność na szkodę PRL”. T. Dąbrowski w 1964 roku „odmówił powrotu do kraju" z zawodów sportowych w Danii. Powodem sprawdzania ww. były jego częste kontakty z rodziną pozostawioną w kraju, podejrzenia o współpracę z duńskim wywiadem i "liczne kontakty towarzyskie w PRL". Prowadzone sprawdzenie nie potwierdziło jednak „wrogiej działalności” T. Dąbrowskiego. Od dn. 24.11.1975 operacyjną kontrolę ww. kontynuowano w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bizon”. Część materiałów rozpracowania obiektowego krypt. „Zamek” zniszczono w 1979 roku, a resztę w późniejszym czasie zdigitalizowano. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bizon” nr. rej 506, została założona dn. 24.11.1975 na brata Tadeusza Dąbrowskiego, ponieważ podejrzany o współpracę z duńskim wywiadem T. Dąbrowski utrzymywał częste kontakty z rodziną pozostawioną w kraju. Prowadzone Sprawdzenie nie potwierdziło jednak „wrogiej działalności” ww. i jego brata. Wobec powyższego, dnia 14.05.1977 SOS krypt. „Bizon” zakończono, a materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Słupsku do nr arch. II W-95. IPN Gd 0098/2, IPN Gd 00126/2.
W roku 1973 Tadeusz Dąbrowski został operacyjnie „zabezpieczony" (pod numerem rej. 27414) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sportsmen” (nr rej. 27043). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. II KW MO w Gdańsku przeciwko innemu sportowcowi. W roku 1964 podczas zawodów sportowych w Danii T. Dąbrowski „pozostał bowiem bez zezwolenia władz PRL” za granicą. W Danii ww. uzyskał azyl polityczny, a następnie duńskie obywatelstwo. Był podejrzewany przez władze PRL o „działalność szpiegowską” na rzecz duńskiego wywiadu. Z uwagi na pozostawioną w kraju rodzinę, której nie udało mu się sprowadzić do Danii, T. Dąbrowski często przyjeżdżał do Polski. Jego wizyty w kraju stały się obiektem operacyjnych działań funkcjonariuszy SB. Te inwigilacje nie potwierdziły jednak podejrzeń ww. o „wrogą działalność”. W związku z tym dnia 18.09.1979 prowadzenie SOR krypt. „Sportsmen” zakończono, a w dalszych latach sprawę tę wykorzystywano do celów szkoleniowych. Dnia 9.10.1989 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Gdańsku pod sygn. II-16462. IPN Gd 0027/3632 (II-16462).
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1955-1982 zawierają m.in. zapisy dotyczące Tadeusza Dąbrowskiego. Na jego karcie paszportowej figurują zapisy o dokonanych wobec niego "zastrzeżeniach wyjazdów" - tj. zakazach wydawania mu paszportu. Pierwsze zastrzeżenie pochodzi z dn. 13.09.1961 (nr Z-III- 647/61), zostało ono anulowane 20.03.1964. Kolejne zastrzeżenie wyjazdów zostało wydane 20.04.1964 (nr Z-IV-173/64). Powód tej blokady paszportu: „w 1964 r. wyjechał do Danii na zawody zapaśnicze i odmówił powrotu do kraju”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.