Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Majcher
Miejsce urodzenia: Tarnogród
Data urodzenia: 06-07-1959
Imię ojca: Adam
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-275/11, zarządzenie z dn. 27.02.2012 dot. Mariana Majchera. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marian Majcher figuruje w aktach KE krypt. "Strajkujący" w związku z jego kontaktami z głównym figurantem sprawy. Kwestionariusz został założony na członka NZS, który po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajkach protestacyjnych na terenie Uniwersytetu Śląskiego oraz Huty „Baildon”. 5.10.1985 KE przekazano do MUSW Bytom, a 27.08.1986 został przejęty przez MUSW Zabrze i zarejestrowany pod numerem 62363. Sprawę 5.01.1988 przejęła Grupa V MUSW Piekary Śl., a w lutym 1988 ponownie Sekcja V MUSW Zabrze. IPN Ka 0169/603 j. 1-2 (mf 39784/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Majcher występuje w aktach SOS krypt. "Syndrom". Sprawa założona w związku z informacją, że grupa studentów prowadzi na terenie Uniwersytetu Śląskiego „destrukcyjną i negatywną działalność polityczną”. Celem sprawdzenia było rozpoznanie kontaktów, ujawnienie źródeł pochodzenia nielegalnych wydawnictw i ulotek, sposobów kolportowania oraz "neutralizacja" figurantów sprawy. IPN Ka 048/365 (42204/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Majcher figuruje w aktach SOR krypt. „Kolporter”. Sprawa została założona w związku z kolportażem ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Celem rozpracowania było ustalenie kolporterów, miejsca produkcji ulotek oraz „procesowe udokumentowanie wrogiej działalności politycznej”. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II)