Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zadora
Miejsce urodzenia: Wierzbno
Data urodzenia: 09-01-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 19.11.1980 zarejestrowany pod nr. 2759 w kategorii OZ do SOS o krypt. "Dochodzący", dot. niezadowolenia ("przygotowywanie i wysyłanie petycji i skarg") w Fabryce Maszyn Rolniczych "AGROMED-DOLZAMET" w Chojnowie. J. Zadora występuje jako członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ w "Solidarność". IPN Wr 022/348 (II-371)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Obiektowa [SO] 19.11.1980 zarejestrowany pod nr. 2759 w kategorii OZ, następnie do SO o krypt. "Metalowiec", dot. operacyjnej ochrony Dolnośląskich Zakładów Metalowych "DOLZAMET" w Chojnowie. IPN Wr 037/108 (IV-115)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] 06.03.1985 przerejestrowany na kTW, a następnie 18.06.1985 na TW ps. "Kruk". 30.07.1985 nastapiła zmiana funkcjonariusza prowadzącego, który po nawiązaniu kontaktu z J. Zadorą dochodzi do wniosku, że mógł on nie wiedzieć jaki charakter miały jego wcześniejsze kontakty z SB (znał prywatnie "prowadzącego" go wcześniej funkcjonariusza). Na okazane mu zobowiązanie (zachowane w aktach) J. Zadora stwierdził, że to nie on je napisał. Funkcjonariusz pobrał próbkę pisma i po porównaniu jej ze zobowiązaniem doszedł do wniosku, że rejestracja mogła być fikcyjna. Nie zaproponował współpracy, a materiały 20.11.1985 złożył do archiwum. IPN Wr 0017/913 (2491/I), IPN Wr 097/300 (2491/1 mkf)