Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons
Nazwisko: Olejnik
Miejsce urodzenia: Skomlin
Data urodzenia: 05-03-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Tadeusz Orliński

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alfons Olejnik, w latach 1941-1945 żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i następnie Narodowych Sił Zbrojnych (do maja 1945 r.) pseudonim "Kmicic", figuruje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z lat 1945-1946. Akta te zawierają m.in. materiały dot. śledztwa prowadzonego przez MUBP w Częstochowie od dnia 12.06.1945 w związku z podejrzeniem aresztowanego A. Olejnika o przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych, "organizowanie drużyny NSZ", "nielegalne posiadanie broni i radia", "pobieranie kontrybucji" i "słuchanie komunikatów londyńskich". W tych aktach znajduje się wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Radomiu z dn. 30.10.1945 skazujący w/w na karę 1 roku więzienia. Karę tę jednak "darowano na mocy amnestii". Dnia 17.11.1945 nakazem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Radomiu Alfons Olejnik został zwolniony z więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 09.01.1946 powyższy wyrok uchylił i polecił rozpatrzyć sprawę ponownie. IPN Ki 30/403 (Pr II 484/49).
Alfons Olejnik, od maja 1945 do listopada 1946 żołnierz antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) ps. organizacyjny „Babinicz”, działający na terenie powiatów Radomsko, Częstochowa i Wieluń, następnie od listopada 1945 dowódca kolejnych grup konspiracyjnych i oddziałów KWP na terenie powiatów Wieluń i Sieradz (w randze porucznika wojska), figuruje w aktach śledczych UBP m.st. Warszawa z jesieni roku 1946 i 1947. Akta te zawierają m.in. pismo do WUBP w Łodzi - przesyłające akta sprawy aresztowanego por. A. Olejnika oraz "pokwitowanie" przyjęcia w/w aresztowanego. IPN BU 0363/206 (2693/IV).
Akta śledcze WUBP w Łodzi z końca grudnia 1946 i początku stycznia 1947 stwierdzają m.in., iż Alfons Olejnik został zatrzymany dnia 9.11.1946 w Warszawie, następnie dnia 29.12.1946 został przekazany do WUBP w Łodzi. Śledztwo zamknięto dn. 3.01.1947 aktem oskarżenia. W/w został oskarżony o to, że w okresie od listopada 1945 do 8.11.1946 na terenie woj. łódzkiego i woj. kieleckiego "kierował nielegalną organizacją" pn. "Konspiracyjne Wojsko Polskie", usiłującą "usunąć przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu oraz zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego". Ponadto zapisano, iż Alfons Olejnik "dokonywał napadów z bronią w ręku" na posterunki MO, członków PPR i funkcjonariuszy UB, spółdzielnie i urzędy państwowe. IPN Ld Pf 12/2222 (7190/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi ze stycznia 1947. Alfons Olejnik dn. 9.01.1947 został skazany za swoją działalność "na karę śmierci, utratę całego mienia na rzecz Skarbu Państwa oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze". Zanotowano, iż ten wyrok wykonano dn. 18.01.1947. W dniu 30.08.1999 Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził nieważność ww. wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi ze stycznia 1947, uznając, iż "czyny Alfonsa Olejnika zostały popełnione w związku z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego". IPN Ld 6/48 (Sr 7/47).
Akta administracyjne WUBP w Łodzi z lat 1946-1947 zawierają m.in. sprawozdania dekadowe i roczne PUBP w Radomsku za rok 1946 oraz wykazy "członków nielegalnych organizacji" działających na terenie powiatu radomszczańskiego, w których figuruje również Alfons Olejnik. IPN Ld pf 10/252 (262/X).
Alfons Olejnik figuruje w aktach administracyjnych WUBP w Łodzi z lat 1947-1953. Akta te zawierają m.in. meldunki i raporty UB oraz protokoły przesłuchań świadków dot. działalności "nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie" w pow. Wieluń. IPN Ld pf 10/376 (397/X).
Akta administracyjne WUBP i KM MO w Łodzi z lat 1952-1965 zawierają m.in. opis "nielegalnych organizacji i band działających w powiecie Wieluń" w latach 1945-1953. Alfons Olejnik występuje w tych aktach między innymi jako "członek NSZ z pow. Wieluń". Akta te zostały zatytułowane "Nielegalne organizacje i oddziały podziemia zbrojnego działające na terenie powiatu wieluńskiego w latach 1945-1953". Dotyczą one między innymi oddziału KWP pod dowództwem "Babinicza", czyli Alfonsa Olejnika. IPN Ld pf 10/446 (521/X), IPN Ld pf 10/433 (508/X), t. 4.
Figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP. Alfons Olejnik występuje w tym opracowaniu jako dowódca oddziału KWP o krypt. "Oświęcim". IPN Ld 030/279 (1506/X) t. 1 i 5.
Alfons Olejnik figuruje w opracowaniach Wydz. "C" KW MO w Opolu z roku 1978 przygotowanych na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW i zatytułowanych "Charakterystyka Nr 1/78" oraz "Charakterystyka Nr 2/ 78". Te opracowania dotyczyły antykomunistycznego oddziału zbrojnego pod dowództwem Franciszka Olszówki ps. Otto, a następnie Stanisława Panka ps. Rudy - aktywnie działającego w okresie od czerwca 1945 do sierpnia 1946 na terenie powiatów Wieluń, Kluczbork i Kępno. To opracowania obejmują następujące rodzaje dokumentów: charakterystyki, kwestionariusze osobowe, odpisy listów, raportów i meldunków UB, tzw. karty na czyn przestępczy. Alfons Olejnik występuje w tych aktach m.in. jako członek sztabu KWP. IPN BU 0184/1 (Charakterystyka Nr 1/78, p. 1), IPN BU 0184/2 (Charakterystyka Nr 2/ 78, p. 2).