Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Leon
Nazwisko: Szałecki
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 20-02-1949
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie b. woj. toruńskiego zawierające wytyczne Komendanta KWMO w Toruniu, oceny sytuacji operacyjno-politycznej, plany realizacji internowania osób z woj. toruńskiego, informacje dot. operacji "Lato-80". T. Szałecki figuruje w planie realizacji internowania wytypowanych osób z terenu woj. toruńskiego z 19.09.1981 w związku z „podważaniem przez ww. autorytetu urzędów i instytucji”. Ww., „aktywny inspirator wszystkich działań podejmowanych przez KZ NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie" figuruje w „Charakterystyce działalności” z 18.09.1981 jako przeznaczony do internowania „w warunkach zagrożenia dla kraju”. IPN By 466/1 (IPN 0754/82,156/82); IPN By 466/3 (156/84)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". T. Szałecki figuruje w meldunku operacyjnym Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku jako jedna z 5 osób wybranych do Komisji Skrutacyjnej podczas I Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 22 (185/IV)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. T. Szałecki dwukrotnie internowany w okresie od 13.12.1981 do 10.03.1982 i od 16.03.1982 do 31.03.1982 w OO. przy ZK w Potulicach; od 31.03.1982 do 29.04.1982 w OO. w Strzebielinku. IPN By 082/1 t. 12 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Ww. internowany na mocy decyzji nr 145/81-OEA z 12.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu od 13.12.1981 do 10.03.1982 w OO. przy ZK w Potulicach z powodu „podrywania autorytetu instytucjom i urzędom państwowym”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 145/81-117 z 10.03.1982 uchylono internowanie. Ww. ponownie internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu na mocy decyzji nr 210/82-OEA z 16.03.2012 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „nie przestrzegania obowiązującego w okresie stanu wojennego porządku prawnego” od 16.03.1982 do 31.03.1982 w OO. przy ZK w Potulicach; od 31.03.1982 do 29.04.1982 w OO. w Strzebielinku. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 210/82-OEA-148 z 29.04 1982 uchylono internowanie. IPN Gd 159/142
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna T. Szałeckiego, aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” w Chełmnie. Prowadzenie KE zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1440/II. Materiały zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1440/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Akta zawierają kserokopie ankiet delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" regionu toruńskiego, uzupełnione informacjami z ewidencji operacyjnej, do ewentualnego wykorzystania operacyjnego przez WUSW w Toruniu. Ww. w aktach występuje jako Przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” FAM Chełmno, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FAM Chełmno, Przewodniczący Krajowej Sekcji Producentów Akcesoriów Meblowych w Chełmnie oraz internowany działacz "Solidarności". IPN By 076/322
.