Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 23-10-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa krypt. "Miasto" dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. K. Rutkowski był delegatem na walny zjazd NSZZ "Solidarność" w czerwcu 1981. Akta zachowały się w formie szczątkowej, nie występuje w nich nazwisko K. Rutkowskiego. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Przewodnik" jako osoba wykorzystująca płaszczyznę działalności związkowej do prowadzenia "negatywnej działalności politycznej" w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie pracował. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Materiały o sygn. 2492/II zniszczono w 1990; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Viking" z powodu propagowania "wrogich" poglądów oraz działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii. Sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. Materiały o sygn. 3083/II zniszczono w 1990; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Jednostka zawiera kontrwywiadowczą ocenę woj. białostockiego sporządzoną przez funkcjonariuszy SB oraz uzupełnienia do niej. K. Rutkowski występuje w dokumencie z 20.07.1981 jako osoba ze środowiska służby zdrowia objęta kontrolą operacyjną - lekarz Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który przynależność do "Solidarności" próbuje wykorzystywać do "prowadzenia negatywnej działalności politycznej występując jako przedstawiciel Komisji Interwencyjnej przy Zarządzie Regionu". IPN Bi 047/2302
.