Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Rutkiewicz
Miejsce urodzenia: Leningrad
Data urodzenia: 27-08-1914
Imię ojca: Witalis
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnej Obseracji [SOO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rutkiewicz Henryk został poddany kontroli z powodu negatywnych wypowiedzi w trakcie zebrań Stowarzyszenia PAX w Ełku odnośnie polityki partii i rządu oraz za negowanie sojuszy pomiędzy Polską a pozostałymi krajami socjalistycznymi - w szczególności Związkiem Radzieckim. W dniu 29.06.1970 Sprawę Operacyjnej Obserwacji krypt. "Polityk" przekwalifikowano na KE. Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". IPN Bi 06/326 (362/II)
.